مقاله بررسي اثرات زيست محيطي فعاليت کارخانه روي بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات زيست محيطي فعاليت کارخانه روي بندرعباس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثرات زيست محيطي
مقاله کارخانه روي
مقاله آلودگي هاي محيط زيست
مقاله پايش و مميزي زيست محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سجودي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين مطالعه با هدف بررسي اثرات زيست محيطي فعاليت كارخانه روي بندرعباس به انجام رسيده است. براي اين منظور اندازه گيري ميزان آلاينده هاي خاك، هوا و صوت، ناشي ازفعاليت در شهريور، مهر وآبان ماه سال ۱۳۸۵به انجام رسيد. نمونه برداري خاك از پنج ايستگاه و اندازه گيري صوت در هفت ايستگاه صورت گرفت. برآورد ميزان آلودگي هوا نيز بر اساس ميزان سوخت مصرفي درواحد روز محاسبه گرديد. در خصوص آلودگي آب با توجه به بسته بودن چرخه مصرف آب درکارخانه تحت بررسي، هيچ نوع آبي که ناشي از فعاليت کارخانه باشد، وارد محيط زيست نمي شود. اندازه گيري از خاك در مکان هاي دپوي كنسانتره خام، كنسانتره پخته، محل انباشت پسماندها، خاك داخل محوطه كارخانه و خاك خارج از محدوده بلافصل كارخانه به انجام رسيد. اندازه گيري صوت نيز در ساختمان اداري، واحد الكتروليز، واحد بويلر و كمپرسور، واحد محلول سازي، محوطه فضاي سبز داخل كارخانه، خارج از محدوده بلافصل كارخانه و روستاي مجاور كارخانه (روستاي جمال احمد) انجام پذيرفت. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه درخصوص عامل خاك، مقادير اندازه گيري شده روي و کادميم در ايستگاه هاي دو، سه وچهار (کنسانتره پخته، سدباطله و محدوده بلافصل کارخانه) بالاتر از حدود استاندارد است که ناشي از فعاليت کارخانه مي باشد.
درخصوص مقادير اندازه گيري شده پارامترهاي گازي شکل هوا نتايج اين بررسي نشان مي دهد که مقادير منتشره گاز So2 ازطريق خروجي کارخانه بالاتر از ميزان مجاز بوده اين مساله به ويژه در واحدهاي کلوخه ساز و سرخ کردن در محيط داخل کارخانه از حيث تاثير بر سلامت کارکنان قابل تامل است. همچنين مقاديراندازه گيري شده صوت در ايستگاه هاي شماره دو، سه و چهار (واحد الکتروليز، واحد بويلروکمپرسور و قسمت محلول سازي) بالاتر از حد مجاز مناطق صنعتي بوده و وجود آلودگي در ايستگاه هاي موردسنجش قطعي است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد علي رغم تمهيدات پيش بيني شده در کارخانه، فعاليت اين واحد صنعتي واجد اثرات منفي بر محيط فيزيکوشيميايي منطقه از طريق آلودگي هاي خاک، هوا و صوت مي باشد. منطقه ويژه زيست محيطي، در شعاع عملکردي کارخانه وجود ندارد، بنابراين برآورد وضعيت موجود يا پيش بيني عوارض احتمالي درباره اين دو مورد موضوعيت ندارد. ايجاد فرصت هاي شغلي و نيز درآمدزايي کارخانه از اهم آثار مثبت و درعين حال مهاجرت به داخل و تعارضات فرهنگي ناشي از حضور افراد ذينفع غيربومي بر ساختار اقتصادي و اجتماعي منطقه تحت تاثير از بارزترين پيامدهاي منفي فعاليت اين کارخانه بر محيط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عرصه تحت بررسي شناخته مي شود.