مقاله بررسي اثرات سدهاي مخزني بر کميت و کيفيت آب زيرزميني مخروط افکنه پايين دست (نمونه موردي: سد طرق مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در جغرافيا و توسعه ناحيه اي از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سدهاي مخزني بر کميت و کيفيت آب زيرزميني مخروط افکنه پايين دست (نمونه موردي: سد طرق مشهد)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخروط افکنه
مقاله آبخانه
مقاله سد
مقاله هيدروگراف
مقاله نفوذپذيري
مقاله گرانولومتري
مقاله زمين شناسي
مقاله ژئومورفولوژي
مقاله هدايت الکتريکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولايتي سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: کامکاريزدنژاد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از احداث سد طرق (در سال ۱۳۶۳) در بالا دست مخروط افکنه رودخانه طرق، افت سطح آب زيرزميني شدت يافته است. تشديد افت در هيدروگراف واحد چاه هاي پيزومتريک خواجه اباصلت، قلعه ساختمان و مزرعه نمونه، به خوبي قابل مشاهده است. در اين چاه ها سطح آب به ترتيب حدود ۴۵، ۲۲ و ۲۱ متر در مدت بيست سال افت داشته است. مخروط افکنه طرق به دليل داشتن رسوبات دانه درشت، داراي نفوذپذيري بالايي است و مانند هر مخروط افکنه ديگر قطر رسوبات آن از راس به قاعده کاهش يافته و به دنبال آن نفوذپذيري نيز کم مي شود، اين تغييرات در منحني هاي تجمعي رسوبات و محاسبه نفوذ پذيري مشهود است. نفوذ پذيري رسوبات از ۲- ۱۰، ۷٫۲ در محدوده رأس مخروط، تا ۲- ۱۰، ۲ متر ثانيه در محدوده قاعده آن متغير است. افت سطح آب زيرزميني، ميزان املاح آب را نيز تغيير داده است، به گونه اي که به ازاي هر متر افت سطح آب، ميزان هدايت الکتريکي در سه حلقه چاه خواجه اباصلت، قلعه ساختمان و مزرعه نمونه به ترتيب ۴۲۴٫۷، ۹۹٫۸ و ۱۶۶٫۴ ميکرومهوس بر سانتي متر افزايش داشته است.