مقاله بررسي اثرات سوزاندن مسير سريع گره دهليزي بطني بر روي ناحيه پنهان و الگوي رفتاري الكتروفيزيولوژيك گره دهليزي بطني در طول فيبريلاسيون دهليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سوزاندن مسير سريع گره دهليزي بطني بر روي ناحيه پنهان و الگوي رفتاري الكتروفيزيولوژيك گره دهليزي بطني در طول فيبريلاسيون دهليزي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوزاندن
مقاله فيبريلاسيون دهليزي
مقاله گره دهليزي – بطني
مقاله ناحيه پنهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عارف
جناب آقای / سرکار خانم: خوري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: نايب پور سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رخشان الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مسيرهاي دوگانه گره دهليزي – بطني نقش تعيين كننده هاي در بروز آريتمي هاي چرخشي گرهاي دارنند. هدف تحقيق حاضر تعيين نقش مسير آهسته در هدايت پنهان و در مكانيسم محافظتي گره دهليزي بطني در طول فيبريلاسيون دهليزي مي باشد.
روش ها: در ۷ گستره گرهاي جداشده خرگوش ناحيه پنهان و هدايت پنهان با استفاده از پروتكل هاي اختصاصي مشخص گرديد. تفاوت هاي بين زمان تحريك ناپذيري گره اي و دهليزي در ضربانات سينوسي و بعد از اعمال ضربه پنهان به عنوان ضربه پنهان درنظر گرفته شد. فيبريلاسيون دهليزي توسط تحريكات تصادفي نواحي بالاي دهليزي شبيه سازي شد. ضايعات سوختگي بسيار ظريف با استفاده از ولتاژ ۱۰۰-۱۱۰) ولت) در نواحي فوقاني سلول هاي فشرده ايجاد شد.
يافته ها: سوزاندن مسير سريع سبب افزايش زمان هدايت حداقل شده ولي روي زمان تحريك ناپذيري موثر و كاركردي تاثيري نداشت. ناحيه پنهان ۱۰±۴٫۸ ميلي ثانيه محاسبه شد. بعد از سوزاندن مسير سريع شاخص هاي گرهاي در طول فيبريلاسيون دهليزي (ميانگين H-H، ناحيه پنهان و هدايت پنهان) تغيير معني داري پيدا نكرد.
نتيجه گيري: مسير سريع نقش تعيين كنندهاي در مكانيسم تشكيل هدايت پنهان و ناحيه پنهان ندارد. در طول فيبريلاسيون دهليزي امواج از مسير سريع جهت رسيدن به بطن ها استفاده نمي كنند.