مقاله بررسي اثرات سيتوتوکسيسيتي کروسين و سافرانال به روش ديسک سيب زميني و ميگوي آب شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۳۹۷ تا ۴۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات سيتوتوکسيسيتي کروسين و سافرانال به روش ديسک سيب زميني و ميگوي آب شور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سافرانال
مقاله كروسين
مقاله ميگوي آب شور
مقاله ديسك سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو امير
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي پورملكشاه عبيد
جناب آقای / سرکار خانم: حساني ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اين مطالعه، احتمال سميت و خواص ضد توموري دو ترکيب موجود در کلاله زعفران کروسين و سافرانال به روش ميگوي آب شور و سنجش ديسک سيب زميني بررسي مي شود.
روش ها: در روش ميگوي آب شور، براي هر غلظت، سه لوله آزمايش که هر کدام حاوي ۱۰ لارو زنده بودند مورد استفاده قرار گرفتند و بعد از ۲۴ ساعت تعداد لاروهاي مرده شمارش گرديد. مقدار MIC سافرانال به روش ميکروپليت و MIC کروسين به روش کدورت تعيين شد. در روش سنجش ديسک سيب زميني، ديسک ها به داخل پليتهاي حاوي آگار %۱٫۵ در زير هود لامينار منتقل گرديدند و سپس با مقدار ۵۰ ميکروليتر از سوسپانسيون اگروباکتريوم تومه فشنز (غلظت ۱۰۸ cfu/ml) و ۵۰ ميکروليتر از غلظت هاي ۸٫۰-۰٫۵ml/mg کروسين و ۰٫۸۰۰-۰٫۰۷۵ml/mg سافرانل در دماي ۲۵°C به مدت ۲۰ روز انکوبه شدند و سپس تعداد تومورها شمارش شد.
يافته ها: مقدار
MIC سافرانل ۱ml/mg و کروسين ۱۰ml/mg تعيين گرديد. مقدار LC50 بر عليه لاروهاي ميگوي آب شور براي سافرانل ۱۴٫۳±۰٫۴ و براي کروسين ۱۴۷٫۰±۴٫۷ml/mg بدست آمد. درصد مهار رشد تومور براي غلظتهاي ۰٫۸۰۰-۰٫۷۵۰ml/mg سافرانل و ۸٫۰-۰٫۵ml/mg از کروسين به ترتيب %۵٫۶ تا %۹۰٫۲ و %۵٫۲ تا %۸۸٫۸ و مقدار EC50 براي کروسين ۲٫۳۴ml/mg و براي سافرانال ۰٫۳۱ml/mg تعيين شد.
نتيجه گيري: هر دو ترکيب کروسين و سافرانال ضمن داشتن اثرات سمي قابل ملاحظه، داراي فعاليت ضد توموري مناسب و وابسته به دوز بودند. در اين ميان سافرانال سميت و فعاليت ضد توموري بيستري نسبت به کروسين از خود نشان داد.