مقاله بررسي اثرات ضدميکروبي عصاره هاي ميوه و دانه به (Cydonia oblonga) بر روي برخي باکتري هاي عامل عفونت پوستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۸۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضدميکروبي عصاره هاي ميوه و دانه به (Cydonia oblonga) بر روي برخي باکتري هاي عامل عفونت پوستي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره هاي ميوه و دانه به
مقاله اثر ضد ميکروبي
مقاله باکتري هاي پوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكري رسول
جناب آقای / سرکار خانم: دولتياري ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونت هاي پوستي يکي از مشکلات پزشکي بوده و برخي از باکتري ها جزيي عوامل بيماري زايي در اين عفونت ها مي باشد. درمان اين عفونت ها با آنتي بيوتيک ها عوارض ناخواسته اي نظير مقاومت هاي دارويي را در پي دارد. اين مطالعه با هدف بررسي اثرات ضدباکتريايي عصاره هاي اتانولي، استوني و آبي ميوه و دانه به (Cydonia oblonga) بر روي برخي از باکتري هاي پوستي از جمله سودوموناس آئروژينوزا، استافيلوکوکوس اورئوس و استافيلوکوکوس اپيدرمايديس در شرايط آزمايشگاهي انجام شد. در اين مطالعه پس از تهيه عصاره ها اثرات ضد باکتريايي بر روي باکتري هاي مذکور با روش هاي انتشار چاهکي، تعيين حداقل غلظت بازدارنده رشد (MIC) و تعيين حداقل غلظت کشندگي باکتري (MBC) با روش رقت لوله اي در براث انجام شد. نتايج نشان داد که عصاره اتانولي دانه به موثرترين عصاره در اين مطالعه است. همچنين عصاره هاي دانه در مقايسه با عصاره هاي ميوه اثر آنتي باکتريال قوي تري دارند. عصاره هاي آبي در اين مطالعه اثر ضدميکروبي از خود نشان ندادند.