مقاله بررسي اثرات ضد اضطرابي سيلي مارين مشتق از گياه خار مريم در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضد اضطرابي سيلي مارين مشتق از گياه خار مريم در موش صحرايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله سيلي مارين
مقاله خار مريم
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: صولتي جلال
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اضطراب يک اختلال شايع است که افراد زيادي در جامعه به آن مبتلا هستند و با علايم فيزيولوژيک مانند تاکيکاردي، تعريق، اختلال تنفسي، احساس بي حسي و گاهي فلج اندام ها و غيره همراه است. هدف از اين مطالعه تعيين اثرات ضد اضطرابي سيلي مارين مشتق شده از گياه خار مريم بر روي موش صحرايي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه از ۳۵ سر موش نر صحرايي نژاد ويستار با ميانگين وزني (۲۵±۲۵۰) گرم استفاده شد. موش ها به ۵ گروه آزمايشي تقسيم شدند. سيلي مارين از شرکت گل دارو تهيه شد و در دوزهاي ۳۵،۷۰ ، ۱۴۰ و ۲۸۰ ميلي گرم بر کيلوگرم بر رت براي تيمار خوراکي (گاواژ) موش ها به مدت دو هفته در گروه هاي ۷ تايي(n=7)  استفاده گرديد و سپس رفتار گروه هاي مختلف در برابر گروه کنترل۳۰  دقيقه بعد از تيمار با استفاده از ماز به علاوه شکل مرتفع بررسي شد. موش هاي گروه کنترل حجم مساوي آب دريافت کردند. نتايج به دست آمده با استفاده از SPSS و آزمون آناليز واريانس تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج اين بررسي نشان داد که سيلي مارين به ترتيب در دوزهاي ۳۵، ۷۰ و ۱۴۰ ميلي گرم بر کيلوگرم بر رت مي تواند اضطراب را به طور معني داري نسبت به گروه کنترل کاهش دهد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها به نظر مي رسد سيلي مارين اثرات ضد اضطرابي دارد و احتمالا مي تواند براي کنترل اضطراب استفاده شود.