مقاله بررسي اثرات ضد دردي گياه كاكوتي (Ziziphora tenuior) و تداخل آن با سيستم هاي اپيوئيدرژيك و سروتونرژيك در موش هاي كوچك آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۵۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضد دردي گياه كاكوتي (Ziziphora tenuior) و تداخل آن با سيستم هاي اپيوئيدرژيك و سروتونرژيك در موش هاي كوچك آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نالوكسان
مقاله كاكوتي
مقاله درد
مقاله سيپروهپتادين
مقاله تست رايتينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور وهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاكوتي گياهي متعلق به خانواده نعنا عيان است كه به وفور در ايران يافت مي شود. اين گياه در طب سنتي ايران به عنوان ضد درد و براي درمان بيماري هاي گوارشي استفاده مي شود.اين مطالعه به منظور بررسي اثرات ضد دردي عصاره هيدروالكلي گياه كاكوتي بر درد احشايي و مداخله احتمالي آن با سيستم هاي اپيوئيدرژيك و سروتونرژيك، در موش هاي سوري نر نژاد N-MRI انجام گرفت. در اين مطالعه اثر ضد دردي گياه كاكوتي با استفاده از تست رايتينگ به عنوان يك مدل درد احشايي بررسي شد. بدين منظور، عصاره گياه كاكوتي با دوزهاي ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ ميليگرم بر كيلوگرم به صورت داخل صفاقي تجويز و اثرات ضد دردي آن با ايندومتاسين (۵mg/kg,i.p.) و گروه كنترل مقايسه گرديد. سپس موثرترين دوز عصاره براي آزمايشات بعدي انتخاب شد و مداخله سيستم هاي اپيوئيدي و سروتونيني بر اثرات بي دردي ناشي از عصاره به ترتيب با استفاده از پيش درماني با آنتاگونيست اپيوئيدي، نالوكسان (۲mg/kg,i.p.) و آنتاگونيست سروتونرژيك، سيپروهپتادين (۴mg/kg,i.p.)، ۱۵ دقيقه قبل از تجويز عصاره به روش رايتينگ مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه عصاره هيدرو الكلي گياه كاكوتي با دوزهاي ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ ميليگرم بر كيلوگرم و ايندومتاسين (۵mg/kg) كاهش معني داري را در پاسخ به درد در مقايسه با گروه كنترل ايجاد مي كند (p<0.05) در حالي كه پيش درماني با نالوكسان و سيپروهپتادين بخشي از اثرات ضد دردي ناشي از عصاره را در مقايسه با گروه كنترل مهار كرد (p<0.05) اين مطالعه نشان داد كه بخشي از خصوصيات ضد دردي گياه كاكوتي بوسيله مكانيسم هاي اپيوئيدرژيك و سروتونرژيك ميانجي گري مي شود كه استفاده هاي مرسوم از گياه را در درمان درد تاييد مي كند.