مقاله بررسي اثرات ضد ديابتي عصاره اتانولي ميوه عناب در موشهاي صحرايي ديابتي شده بوسيله استرپتوزوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۷۴ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضد ديابتي عصاره اتانولي ميوه عناب در موشهاي صحرايي ديابتي شده بوسيله استرپتوزوسين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله عناب
مقاله گلوکز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صولتي جلال
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسي اثرات عصاره اتانولي ميوه عناب بر سطح گلوکز، انسولسن، تري گليسريد ها، كلسترول، LDL، HDL و آنزيمهاي آمينو ترانسفراز سرم در رتهاي ديابتي شده مي باشد.
روش ها: بعد از جمع آوري، ميوه عناب در سايه خشک گرديده و با استفاده از دستگاه سوکسله عصاره الکلي تهيه شد. رتهاي نر بالغ توسط تزريق درون صفاقي استرپتوزوسين (
۶۵ mg/kg,i.p) ديابتي شدند. رتهاي ديابتي در گروههاي جداگانه توسط تجويز خوراكي آب و سوسپانسيون عصاره ميوه (۱, ۰, ۰٫۵, ۰٫۲۵ و ۱٫۵ گرم بر کيلوگرم وزن بدن) به مدت دو هفته تيمار شدند. پس از پايان دو هفته تيمار نمونه هاي خون از سينوس رترو – اربيتال توسط روش «استون» به دست آمد. سطح گلوکز، انسولين، تري گليسريد ها، كلسترول، LDL، HDL و آنزيمهاي آمينو ترانسفراز سرم توسط روش آنزيمي مورد اندازه گيري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل نشان داد كه عصاره الکلي ميوه عناب در دوز هاي
۰٫۵، ۱ و ۱٫۵ گرم باعث کاهش موثري درسطح گلوکز و تري گليسريد هاي سرم رتهاي ديابتي در مقايسه با گروه كنترل مي شود. ولي سطح انسولين، LDL، HDL و سطح فعاليت آنزيم هاي آمينو ترانسفراز کبدي AST و ALT را در مقايسه با گروه کنترل تغيير معني داري نمي دهد (p<0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که ميوه عناب حاوي ترکيبات ضد ديابت موثري مي باشد و مي تواند پس از آزمايشهاي تکميلي، در کنترل و درمان بيماري ديابت مورد استفاده قرار بگيرد.