مقاله بررسي اثرات ضد ميکروبي و شناسايي مواد تشکيل دهنده روغن اسانسي گياه Teucrium polium L. که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ضد ميکروبي و شناسايي مواد تشکيل دهنده روغن اسانسي گياه Teucrium polium L.
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن اسانس
مقاله تيره نعناع
مقاله Teucrium polium
مقاله آلفا پينن
مقاله بتا کاريوفيلن
مقاله جرماکرن- بي
مقاله اثرات ضدميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: اميري حمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Teucrium polium L گياهي است علفي و پايا متعلق به تيره نعناع که در مناطق وسيعي از اروپا و خاورميانه از جمله ايران به صورت وحشي مي رويد. T.polium از گياهان دارويي مهم بشمار رفته و داراي استفاده هاي متعدد غذايي و دارويي است بطوري که اثر آن در کاهش قند خون بسيار مورد توجه قرار گرفته است. بخش هاي هوايي اين گياه در مرحله گلدهي از ارتفاعات شمال شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان جمع آوري گرديد و بخش هاي هوايي گياه پس از خشک شدن در سايه با روش تقطير با آب مورد اسانس گيري قرار گرفت (بازده اسانس %۰٫۱ بود). اسانس به دست آمده از اين گياه بوسيله دستگاه GC و GC/MS آناليز گرديد. ۴۴ ترکيب در روغن اسانسي اين گياه شناسايي شد که %۹۱٫۷۶ از کل اسانس را شامل مي شود. آلفا پينن (%۱۳٫۹۵)، بتاکاريوفيلن (%۱۲٫۳۵)، جرماکرن-بي (%۱۱٫۷۴)، بتا پينن (%۸٫۷۵) و ليمونن (%۷٫۶۰) ترکيبات اصلي روغن اسانسي اين گونه را تشکيل مي دهند. بررسي اثرات ضد ميکروبي نيز نشان داد که اسانس اين گياه بر عليه اغلب باکتري هاي گرم مثبت و منفي مورد آزمايش داراي اثرات ضدميکروبي قابل توجه و بيشتر از آنتي بيوتيک جنتامايسين است.