مقاله بررسي اثرات عصاره الکلي ريزوم گياه زنجبيل بر ميزان درد و التهاب حاد و مزمن در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات عصاره الکلي ريزوم گياه زنجبيل بر ميزان درد و التهاب حاد و مزمن در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب
مقاله درد
مقاله عصاره الکلي زنجبيل
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كياسالاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: روشهاي درماني جايگزين براي درمان بيماريهاي مزمن و دردناک اهميت زيادي دارد. گياه زنجبيل در غذاهاي مردم دنيا استفاده مي شود و عصاره آن، واجد فعاليت هاي فارماکولوژيک زيادي است. هدف تحقيق کنوني، بررسي اثرات عصاره الکلي زنجبيل روي دو مدل مختلف التهاب و درد حاد و مزمن بود.
مواد و روش ها: براي ايجاد التهاب حاد از تزريق فرمالين به کف پاي حيوان، تزريق گزيلن به گوش و اسيد استيک به داخل صفاق استفاده شد. براي ارزيابي ميزان التهاب حاد، ميزان نشت ايوانس بلو، بعد از تزريق آن از طريق قلب، به داخل قطعات پا، گوش و مايع صفاق اندازه گيري شد. براي ايجاد التهاب مزمن يک قطعه پنبه استريل (۳۰ mg) به مدت ۷ روز در ناحيه کشاله ران حيوان کاشته شد. سپس، پنبه خارج شده و پس از خشک شدن، مجددا وزن آن تعيين شد. تفاوت وزن پنبه بعد از ۷ روز به عنوان ميزان التهاب مزمن در نظر گرفته شد. براي ايجاد و بررسي ميزان درد حاد و مزمن از روش تزريق فرمالين به کف پاي حيوان استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که عصاره گياه قادر است در دوزهاي ۲۰۰ و ۴۰۰ mg/kg التهاب پا و صفاق را به شکل معني داري کاهش دهد (P<0.05). همچنين، قطر پاي ملتهب پس از درمان با عصاره گياه (۴۰۰ mg/kg) به طور معني داري کاهش يافت. عصاره گياه در دوز ۲۰۰ mg/kg به ميزان معني داري التهاب مزمن را کاهش داد (P<0.001). نهايتا، عصاره گياه (۲۰۰ mg/kg) ميزان درد حاد و مزمن را در آزمون فرمالين به طور معني داري کم نمود(P<0.05) .
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که عصاره الکلي گياه زنجبيل داراي اثرات ضد التهابي و ضد دردي است. از اين رو، استفاده از اين عصاره به عنوان يک روش درماني جايگزين مي تواند ميزان درد و التهاب را در افرادي که از بيماريهاي بيمارهاي مزمن رنج مي برند کاهش دهد.