مقاله بررسي اثرات عصاره ريحان بر ميزان آپوپتوزيس بافت رحم در موش هاي صحرايي تحت تاثير در ميدان هاي الکترومغناطيسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات عصاره ريحان بر ميزان آپوپتوزيس بافت رحم در موش هاي صحرايي تحت تاثير در ميدان هاي الکترومغناطيسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوزيس
مقاله امواج الکترو مغناطيس
مقاله رحم
مقاله عصاره ريحان
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي اميرافشين
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آزاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آشتياني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني سيداميرمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آقايي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه با صنعتي شدن کشورها اکثر ساکنين مناطق شهري در معرض امواج الکترو مغناطيس قرار دارند. بحث بر روي اينکه آيا اين امواج بر روي بافت هاي بدن اثرات جانبي دارد ادامه دارد.
هدف: هدف از اين تحقيق بررسي بافت رحمي به عنوان ارگاني مهم و کليدي در توليد مثل و مطالعه اثرات امواج فوق بر روي اين بافت مي باشد.
روش بررسي: بدين منظور از ۴۰ سر موش صحرايي ماده استفاده شد، ۲۰ سر از موش ها در معرض ۴۰ هرتز (۰٫۱ تسلا) تشعشع امواج قرار گرفتند و يکي از اين گروه ها از عصاره ريحان به ميزان ۰٫۷ گرم به ازاي کيلوگرم به صورت گاواژ استفاده نمود. در انتهاي آزمايش از بافت رحم جهت مطالعه مرگ برنامه ريزي شده سلول با روش تانل نمونه برداري شد.
نتايج: نتايج نشان داد که امواج الکترو مغناطيس سبب افزايش مرگ برنامه ريزي شده سلول هاي بافت رحمي شده، اما در گروه دريافت کننده عصاره ريحان ميزان مرگ برنامه ريزي شده سلول هاي بافت رحمي به صورت معني داري کاهش يافته بود (p<0.05).
نتيجه گيري: ازآنجا که در اين مطالعه امواج الکترو مغناطيس سبب آسيب سلولي مي شود و مصرف عصاره ريحان به ميزان ۰٫۷ گرم به ازاي کيلوگرم سبب کاهش آسيب سلولي در بافت رحم در موش هاي در معرض تشعشع شده است.