مقاله بررسي اثرات فرآيندهاي پالايش روي ميزان ترکيبات جزيي روغن فندق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات فرآيندهاي پالايش روي ميزان ترکيبات جزيي روغن فندق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيتواسترول ها
مقاله محصولات اکسيداسيوني فيتواسترول ها
مقاله توکوفرولها
مقاله اسيدهاي چرب
مقاله تصفيه شيميايي
مقاله روغن فندق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آچاچلويي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرددميرچي صديف
جناب آقای / سرکار خانم: حصاري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فندق يک منبع غني از انرژي و حاوي ۶۰-۴۰ درصد ليپيد است و به خاطر داشتن مقدار بالاي روغن، اسيدهاي چرب ضروري، فيتواسترول ها، آنتي اکسيدانها و مواد معدني داراي ارزش تغذيه اي بالايي مي باشد. با اين حال، محصولات اکسيداسيوني فيتواسترولها (POPs) مي توانند اثر سويي بر سلامتي داشته باشند. در اين مطالعه آثار فرآيند پالايش بر اسيدهاي چرب، فيتواسترولها،POPs و مقدارتوکوفرول هاي روغن فندق بررسي شد. بعد از جداسازي و غني سازي با کروماتوگرافي ستوني (SPE)، اسيدهاي چرب، فيتواسترولها و POPs با کروماتوگرافي گازي و توکوفرولها با کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا اندازه گيري شدند. مراحل مختلف تصفيه اثر ناچيزي بر ترکيب اسيدهاي چرب روغن فندق داشت. اگرچه، اين مراحل روي ترکيبات فيتواسترولها،POPs و مقدار توکوفرولها تاثير قابل توجهي داشت، بطوري که در آخر فرآيند تصفيه شيميايي، مقادير کلي فيتواسترولها،POPs و مقدار توکوفرولها به ترتيب از ۱۳۶۹٫۸ppm، ۱۰٫۵۷ppmو ۳۳۴٫۴ppm به۱۰۶۱ppm ، ۳٫۱۹ppm و۱۸۳ppm کاهش پيدا کردند.