مقاله بررسي اثرات كشندگي حشره كش پيريميكارب، روغن سيتووت و مخلوط آنها روي سفيدبالك گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و شته سبز هلو (Myzus persicae) در شرايط گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات كشندگي حشره كش پيريميكارب، روغن سيتووت و مخلوط آنها روي سفيدبالك گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و شته سبز هلو (Myzus persicae) در شرايط گلخانه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفيد بالک گلخانه
مقاله شته سبز هلو
مقاله روغن سيتووت
مقاله پيريميکارب
مقاله اثر سينرژيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نوه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پورميرزا علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صفرعلي زاده محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان حساسيت مراحل مختلف زيستي سفيد بالك گلخانه و حشره كامل شته سبز هلو در برابر حشره كش پيريميكارب با نام تجاري پريمور و روغن سيتووت به تنهايي و مخلوط با يكديگر در شرايط گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. روش زيست سنجي مورد استفاده براي حشرات كامل سفيد بالك گلخانه روش لوله هاي شيشه اي (Glass vials) براي مراحل نابالغ (تخم، پورگي و شفيرگي) روش غوطه ورسازي برگ (Leaf dipping) بود و براي شته سبز هلو از روش محلول پاشي (Spraying) استفاده گرديد. در مورد سفيد بالك گلخانه LC50 پيريميكارب براي حشره كامل ۰٫۰۸، براي مرحله تخم ۲٫۵۵ و براي مراحل پورگي و شفيرگي ۰٫۹۸ گرم بر ليتر تعيين گرديد. همچنين LC50 روغن براي حشره كامل ۲٫۵۸، براي مرحله تخم ۱٫۳۱ و براي مراحل پورگي و شفيرگي ۰٫۲۵ ميلي ليتر بر ليتر تعيين شد. در مورد شته سبز هلو مقدار LC50 پيريميكارب براي حشرات كامل ۰٫۰۴ گرم بر ليتر و براي روغن سيتووت ۰٫۱۴ ميلي ليتر بر ليتر برآورد گرديد. براي بررسي اثر مخلوط پيريميكارب و روغن سيتووت، LC25 هر كدام به تنهايي تعيين و با هم مخلوط گرديد. مرگ و مير ناشي از مخلوط اين دو تركيب براي حشره كامل، تخم و مراحل پورگي و شفيرگي سفيد بالك گلخانه به ترتيب ۶۵٫۱۸، ۶۵٫۵۵ و ۶۶٫۸۵ درصد تعيين گرديد. اين مقدار براي حشره كامل شته سبز هلو ۶۸٫۹۲ درصد برآورد شد. مرگ و مير ناشي از اختلاط روغن سيتووت با پيريميكارب بيشتر از درصد تلفات ناشي از LC50 اين حشره كش به تنهايي مي باشد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه روغن سيتووت روي پيريميكارب خاصيت سينرژيستي دارد. با توجه به ارزان بودن روغن سيتووت نسبت به پيريميكارب، سازگاري بيشتر با محيط زيست و همچنين اثر سينرژيستي آن بر پيريميكارب، استفاده از مخلوط ۰٫۳۳۹ ميلي ليتر بر ليتر روغن سيتووت و ۰٫۳۷۲ گرم بر ليتر پيريميكارب، براي كنترل همزمان آفات مذكور در گلخانه قابل توصيه مي باشد.