مقاله بررسي اثرات ميدان هاي الکترومغناطيسي با فرکانس بسيار کم بر يادگيري، حافظه و رفتارهاي شبه اضطرابي در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۳۴ تا ۴۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات ميدان هاي الکترومغناطيسي با فرکانس بسيار کم بر يادگيري، حافظه و رفتارهاي شبه اضطرابي در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس بسيار کم
مقاله يادگيري
مقاله حافظه
مقاله رفتارهاي شبه اضطرابي
مقاله موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هر چند مطالعات گذشته نشان داده اند که تابش حاد ميدان هاي الکترومغناطيسي با فرکانس بسيار کم رفتارهاي شناختي را مختل مي کند، اطلاعات در مورد تابش مزمن همچنان در پرده ابهام است. از اين رو، هدف اين مطالعه بررسي اثرات تابش مزمن ميدان مغناطيسي بر حافظه و يادگيري فضايي و غير فضايي و رفتارهاي شبه اضطرابي بود.
مواد و روش ها: ۳۵ موش نر بالغ از نژاد ويستار به وزن تقريبي ۲۰۰-۱۸۰ گرم به سه گروه تصادفي تقسيم شدند. گروه هاي ميدان به مدت ۲۸ شبانه روز در قفس هاي مخصوص کاملا فايبرگلاس در محوطه ميدان مغناطيسي يکنواخت (۱۰ يا ۱۰۰ ميکروتسلا) زندگي کردند. پس از اين مدت موش ها در آزمون هاي ماز بعلاوه اي شکل مرتفع و جعبه تاريک – روشن از نظر اضطراب و ماز آبي موريس و دستگاه احترازي غير فعال از نظر حافظه فضايي و غير فضايي آزمون شدند.
يافته ها: تفاوت معني داري در توانايي يادگيري و حافظه و رفتارهاي شبه اضطرابي بين موش هاي کنترل و در معرض ميدان مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين يافته ها نشان مي دهند که احتمالا تابش مزمن ميدان الکترومغناطيسي ۱۰ يا ۱۰۰ ميکروتسلا، با فرکانس ۵۰ هرتز به مدت ۴ هفته مداوم و متوالي اثري روي فعاليت هاي شناختي و شبه اضطرابي ندارد.