مقاله بررسي اثرات نيروهاي ضربه اي ناشي از سقوط بر ويژگي هاي بيوفيزيکي گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۱۶ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات نيروهاي ضربه اي ناشي از سقوط بر ويژگي هاي بيوفيزيکي گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسيب هاي مکانيکي
مقاله انرژي ناشي از ضربه
مقاله قابليت ماندگاري
مقاله گوجه فرنگي
مقاله ويژگي هاي بيوفيزيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني هوشيار سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: فاطميان حامد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گوجه‌ فرنگي از جمله ميوه هاي حساس به ضربات مکانيکي و تنش هاي فيزيکي است. ميزان قابل توجهي از اين محصول در خلال عمليات برداشت، حمل و نقل و جابه جايي از بين رفته و به ضايعات تبديل مي شود. هدف از اين تحقيق بررسي تاثير ارتفاع سقوط و جنس سطح سقوط بر ويژگي هاي بيوفيزيکي گوجه فرنگي در طي يک دوره ۱۸ روزه بوده است.
مواد و روش ها: در اين تحقيق نمونه هاي گوجه ‌فرنگي رقم هيبريدي رام (Rum TH 20163) انتخاب شدند و اثر سه ارتفاع مختلف شامل صفر ،۳۰ و ۶۰ سانتيمتر و سه جنس مختلف سطح سقوط شامل چوب، فوم و پلاستيک روي ماندگاري و ويژگي هاي بيوفيزيکي گوجه فرنگي شامل دانسيته، فاکتور فشردگي، سختي بافت، رنگ و نيز انرژي ناشي از ضربه در طي ۱۸ روز انبارداري در دماي ۱۵ درجه سانتي گراد بررسي شد.
يافته ها: با افزايش ارتفاع سقوط نظير آنچه که در اثر افزايش مدت زمان نگهداري حاصل شد، فاکتور فشردگي افزايش يافت. اين در حاليست که افزايش ارتفاع سقوط، در عين حال که سبب تشديد انرژي ناشي از ضربه و تغييرات رنگ محصول مي شود، سختي بافت را در طي زمان نگهداري، به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه ثابت مي کند که سطح فوم کمترين آسيب ناشي از ضربه را به ميوه ها وارد مي کند.