مقاله بررسي اثرات هيستو پاتولوژيک بنزوات پتاسيم بر قلب جنين موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات هيستو پاتولوژيک بنزوات پتاسيم بر قلب جنين موش
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنزوات پتاسيم
مقاله جنين موش
مقاله قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: خياط زاده جينا
جناب آقای / سرکار خانم: افشار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معلم سيدعادل
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمک هاي اسيد بنزوئيک (بنزوات سديم و پتاسيم) در غلظت هاي پايين براي حذف آلودگي هاي ميکروبي، در انواع مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي، دارويي و بعضي آفت کش ها استفاده مي گردد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي اثرات هسيتو پاتولوژيک بنزوات پتاسيم بر هيستولوژيک قلب جنين موش سوري (نژاد balb/c) است. در اين مطالعه به ۴۵ موش سوري از ۱۰ روز قبل از بارداري و سپس از روز ۵ تا ۱۶ بارداري ۰٫۱ سي سي بنزوات پتاسيم با دو دوز ۲۸۰ و ۵۶۰ ميلي گرم بر کيلو گرم وزن موش و به گروه کنترل نيز نرمال سالين به صورت درون صفاقي تزريق نموده، سپس در روز ۱۸ بارداري پس از تشريح موش مادر، جنين ها را خارج و قلب آن ها را بيرون و براي تهيه مقاطع بافتي در فيکساتور قرار داده شدند. در لام هاي تهيه شده با رنگ آميزي هماتوکسيلين ائوزين بلندترين محور عمودي و افقي را در سايت هاي برش يکسان اندازه و نهايتا داده ها را توسط آزمون t مورد بررسي آماري قرار گرفتند. در اين مطالعه در اندازه بلندترين محور عمودي و افقي در هر سه گروه کنترل، تيمار I (دوز ۲۸۰ ميلي گرم بر کيلوگرم) و تيمار II (دوز ۵۶۰ ميلي گرم بر کيلوگرم) تغيير در هسيتولوژيکي بافت قلب هيچ گونه تغيير معني داري مشاهده نشد.