مقاله بررسي اثرات هيپو ليپيدميك عصاره تركيبي آنتوم در رت هاي سالم و ديابتي شده با استرپتوزوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات هيپو ليپيدميك عصاره تركيبي آنتوم در رت هاي سالم و ديابتي شده با استرپتوزوسين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره ترکيبي آنتوم
مقاله ديابت
مقاله استرپتوزوسين
مقاله تري گليسيريد
مقاله کلسترول
مقاله ليپو پروتئين ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در بيماران ديابتي اختلالات ليپيدي ريسک بيماريهاي قلبي عروقي را افزايش مي دهد. در سال هاي اخير تحقيق براي يافتن داروهايي که به صورت موثر سطح ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما را اصلاح نمايد مورد توجه قرار گرفته است. در اين مطالعه اثرات هيپوليپيدميک عصاره ترکيبي آنتوم در رت هاي سالم و هيپرليپيدميک القا شده با ديابت مورد بررسي قرار گرفت.
روش: ديابتي نمودن حيوانات با تزريق استرپتوزوسين (STZ) صورت گرفت و سپس رت هاي سالم و ديابتي به صورت روزانه و به روش خوراکي عصاره ترکيبي آنتوم را به مدت ۲۱ روز دريافت داشتند. سپس خون گيري انجام شده و اندازه گيري تري گليسريد تام، کلسترول تام و ليپوپروتئين هاي با چگالي بالا به روش آنزيمي انجام شد و مقدار ليپوپروتئين هاي با چگالي پايين نيز محاسبه گرديد.
يافته ها: عصاره ترکيبي آنتوم در رت هاي سالم به صورت معني داري سطح تري گليسريد تام و ليپوپروتئين هاي با چگالي پايين را کاهش مي دهد و تا حدودي سطح ليپوپروتئين هاي با چگالي بالا را افزايش مي دهد، اما بر روي سطح کلسترول تام اثر معني داري ندارد، اما در رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوسين عصاره ترکيبي آنتوم اثري بر روي ليپيدها و ليپوپروتئين هاي با چگالي بالا و پايين ندارد. همچنين عصاره ترکيبي آنتوم در هر دو گروه رت هاي سالم و ديابتي باعث کاهش وزن مي شود.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده در اين تحقيق نشان مي دهد که عصاره ترکيبي آنتوم داراي اثرات آنتي ليپيدميک قوي در رت هاي سالم مي باشد، اما داروي موثري براي پايين آوردن ليپيدها در رت هاي ديابتي القا شده با استرپتوزوسين نمي باشد.