مقاله بررسي اثرات پتانسيل هاي ناهمسانگرد بر گاف انرژي گاز بوزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات پتانسيل هاي ناهمسانگرد بر گاف انرژي گاز بوزي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز بوزي
مقاله برهم كنش دوقطبي دوقطبي
مقاله چگالش بوز انيشتين
مقاله گاف انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاه زمانيان محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات پتانسيل دوقطبي – دوقطبي و چهارقطبي – چهارقطبي ناهمسانگرد بر گاف انرژي گاز بوزي را در تقريب ميدان متوسط بررسي مي کنيم. از مدل دوشاره اي براي به دست آوردن بيناب انرژي قسمت هاي چگاله و ناچگاله (حرارتي) استفاده مي کنيم. با به دست آوردن اين بيناب، تغيير گاف انرژي به دست مي آيد. در مقايسه با سيستم بوزي با بر هم کنش ضعيف تماسي که اثر ناچگاله ها بزرگتر است، مشاهده مي شود که در سيستم با برهم کنش دوقطبي اثر چگاله ها بر گاف انرژي بزرگتر است و تغيير گاف انرژي در مورد پتانسيل دوقطبي به هندسه دام بستگي دارد. همچنين پتانسيل چهارقطبي – چهارقطبي تاثيري بر گاف انرژي ندارد.