مقاله بررسي اثرات پرتو گاما بر بار ميكروبي و تركيبات موثر زيره سياه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات پرتو گاما بر بار ميكروبي و تركيبات موثر زيره سياه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتودهي
مقاله زيره سياه
مقاله بار ميكروبي
مقاله فلاوونوييدها
مقاله اسانس روغني
مقاله تجزيه شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه تهراني ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: خلفي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي رسا
جناب آقای / سرکار خانم: علامه عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: سيحون مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، اثرات پرتو گاما بر بار ميكروبي و تركيبات موثر استخراج شده از دانه هاي زيره سياه مورد بررسي قرار گرفته است. دانه هاي زيره سياه با چشمه كبالت  (60Co)60-تا دزهاي ۱۰ و ۲۵ كيلوگري پرتودهي شدند.
سپس تركيبات موثر آن ها استخراج و ميزان تغيير تركيبات و نيز بار ميكروبي دانه هاي زيره سياه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل نشان مي دهد كه ضمن كاهش بار ميكروبي دانه هاي زيره سياه، از بين ۲۲ تركيب شناسايي شده از طريق تجزيه عنصري با استفاده از تكنيك GC-MS تنها ۳ تركيب در اسانس روغني دانه هاي زيره سياه تغيير آشكار داشتند. ميزان كل فلاوونوييدهاي عصاره آبي زيره سياه نيز با دو دز پرتودهي ۱۰ و ۲۵ كيلوگري افزايش چشم گيري داشته است. به طور كلينتايج نشان مي دهند كه پرتودهي دانه هاي زيره سياه تا دز ۲۵ كيلوگري، بدون تاثير سوء در تركيبات موثر زيره سياه باعث كاهش چشم گير بار ميكروبي مي گردد.