مقاله بررسي اثرات پودر گل گياه توكليجه يا چاي كوهي (lvandulifolia Stachys) بر ديسمنوره اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۸۴ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات پودر گل گياه توكليجه يا چاي كوهي (lvandulifolia Stachys) بر ديسمنوره اوليه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله توکليجه
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الفتي فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زاده متين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدجوادي عزت السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت و شيوع ديسمنوره و اثرات آن بر زندگي نيمي از جمعيت جهان (زنان) تحقيق در مورد درمان آن ضروري است.
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين بررسي اثر پودر گياه توکليجه بر ديسمنوره اوليه بر زنان سنين ۱۸ تا ۲۵ سال انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه يك كار آزمايه باليني است. ۵۰ دختر در سنين ۲۵ – ۱۸ ساله با وزن ۵۰ تا ۶۰ کيلوگرم مبتلا به ديسمنوره اوليه وارد مطالعه شدند. سپس به مدت سه سيكل متوالي ۲ روز قبل تا ۳ روز بعد از شروع درد روزي سه بار ۱۰ گرم از پودر گل گياه را به روش دم کرده (تجويز سنتي) مصرف کردند. شدت درد با خط کش عيني برآورد شد. قبل و بعد از مصرف دارو اطلاعات لازم در خصوص شدت و مدت درد قاعدگي (ديسمنوره اوليه) جمع آوري شد. عوارض جانبي نيز به دنبال تجويز دارو گياهي پس از درمان بررسي شد. آناليز آماري توسط تست تي و کاي دو، انجام شد.
نتايج: در مدت زمان در دو همچنين شدت درد قبل و بعد از مصرف توکليجه اختلاف آماري معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان داد، استفاده از توکليجه به شيوه سنتي مي تواند باعث تسکين درد ناشي از ديسمنوره اوليه شود و عارضه جانبي ندارد. به علاوه بر الگوي درد نيز موثر است که باعث تحمل بهتر درد مي شود.