مقاله بررسي اثرات گردشگري ساحلي با تکيه بر نظرسنجي از خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: روستاي چمخاله، شهرستان لنگرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۵۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثرات گردشگري ساحلي با تکيه بر نظرسنجي از خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: روستاي چمخاله، شهرستان لنگرود)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري روستايي
مقاله گردشگري ساحلي
مقاله روستاي چمخاله
مقاله شهرستان لنگرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاني فضيله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وسمه جاني ابوطالب
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري نسب علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگري روستايي يکي از صنايع بزرگ مي باشد که مي تواند در راستاي رسيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي موثر واقع شود. اين صنعت همانگونه که بر مکان هاي گردشگري اثر گذار مي باشد بر جوامع ميزبان و گردشگران نيز اثرگذار است، نواحي ساحلي به طور گسترده اي از اين صنعت تاثير مي پذيرند.
اگر چه اغلب تحقيقات بر مزاياي گردشگري روستايي تاکيد دارد اما شواهد نشان مي دهد مزاياي گردشگري متوجه گردشگران مي گردد نه جوامع روستايي. اين تحقيق، ساکنين درک از اثرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي گردشگري بر رفتارها و تصميمات ساکنين در راستاي توسعه و برنامه ريزي مورد بررسي قرار مي گيرد. قلمرو اين تحقيق روستاي چمخاله واقع در ناحيه شمالي کشور ايران مي باشد. روش اين تحقيق بر اساس ۱۰۰ پرسش نامه که توسط خانوارهاي روستايي پر شده است مي باشد. پرسش نامه بر اساس مدل ليکرت مي باشد. نتايج اين تحقيق فرضيه اصلي را که مي گويد سطح مزاياي شخصي مقيمان به ويژه مزيت هاي اقتصادي از گردشگري درک آنها را تحت تاثير قرار مي دهند تاييد مي نمايد،اين در حالي است که اثرات فرهنگي، اجتماعي و محيطي گردشگري باعث رضايت خاطر جوامع روستايي نمي باشد.