مقاله بررسي اثربخشي ليزر کم توان طول موج قرمز در پيشگيري و کاهش شدت موکوزيت دهاني ناشي از راديوتراپي ناحيه فارنکس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ليزر پزشكي از صفحه ۱۲ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي ليزر کم توان طول موج قرمز در پيشگيري و کاهش شدت موکوزيت دهاني ناشي از راديوتراپي ناحيه فارنکس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليزر کم توان
مقاله موکوزيت دهاني
مقاله راديوتراپي سر و گردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگارهاشمي فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: حداد پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي جاويد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسيان ثنا
جناب آقای / سرکار خانم: طبايي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فاتح محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي فشتمي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: زند نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از عوارض شايع در راديوتراپي سر و گردن موکوزيت دهاني است. نشان داده شده است که پرتو ليزرهاي کم توان مي تواند بروز اين عارضه را کاهش دهند. هدف از اين مطالعه بررسي اثربخشي ليزر کم توان با طول موج قرمز در پيشگيري از موکوزيت دهاني ناشي از راديوتراپي سر و گردن مي باشد.
روش بررسي: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايي باليني تصادفي شده طراحي و اجرا شد. بيماران مبتلا به بدخيمي هاي سر و گردن که انديکاسيون راديوتراپي سر و گردن داشتند وارد مطالعه شده و به طور تصادفي در دو گروه ليزر روشن و ليزر خاموش (دارونما) قرار گرفتند. ليزر درماني با استفاده از طول موج ۶۸۵ نانومتر و دوز ۵J/cm2 در ۱۲ نقطه در حفره دهان طي جلسات راديوتراپي انجام گرفت. موکوزيت دهاني بيماران با استفاده از معيار WHO توسط يک ارزيابگر بي اطلاع از گروه درمان ثبت مي گرديد.
يافته ها: ۱۴ نفر در گروه ليزر و ۲۵ نفر در گروه دارونما مطالعه را تکميل کردند. تمامي بيماران در هر دو گروه به درجاتي از موکوزيت دهاني مبتلا شدند. طي مدت انجام مطالعه، به لحاظ آماري بيماران گروه دارونما شدت موکوزيت بالاتري در مقايسه با بيماران گروه ليزر تجربه کردند (p=0.04). ميانه زمان ابتلا به موکوزيت شديد (بالاي ۳) در گروه دارونما ۱۶ روز و در گروه ليزر ۲۱ روز بود (p=0.460).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه، ليزر کم توان با طول موج قرمز مي تواند شدت موکوزيت دهاني به خصوص موکوزيت دهاني شديد را در مقايسه با دارونما کاهش دهد.