مقاله بررسي اثربخشي مديريت در زمينه سازي براي بروز و پرورش کارآفريني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۷۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثربخشي مديريت در زمينه سازي براي بروز و پرورش کارآفريني
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرورش کارآفريني
مقاله اثربخشي مديريت
مقاله کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرداخت چي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع زاده حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي اثربخشي مديريت در زمينه سازي براي بروز و پرورش کارآفريني از ديدگاه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزي ايران بوده است. بدين منظور، پنج شاخص اصلي براي کارآفريني درنظر گرفته شدند که شامل خلاقيت و نوآوري، ريسک پذيري، مسووليت پذيري، قدرت تصميم گيري و مشارکت جويي بودند. در راستاي پاسخ گويي به فرضيات پژوهش، اطلاعات به صورت کتاب خانه اي و ميداني جمع آوري شد. در جمع آوري اطلاعات ميداني، از ابزار اندازه گيري پرسش نامه استفاده گرديد. پرسش نامه تحقيق پس از مطالعه دقيق ادبيات پژوهش تدوين شد. نتايج پژوهش نشان داد که مديريت شرکت نفت مناطق مرکزي در زمينه سازي مناسب براي شاخص هاي ريسک پذيري، مسووليت پذيري، قدرت تصميم گيري و مشارکت جويي موفق و در زمينه خلاقيت و نوآوري ناموفق بوده است. با توجه به اينکه شرکت هيچ برنامه آموزشي در زمينه کارآفريني براي کارکنان طراحي و اجرا نکرده بود و با توجه به دولتي بودن اين شرکت (تحقيقات متعدد نشان داده است که کارآفريني در شرکت هاي خصوصي بيش از شرکت هاي دولتي مورد توجه قرار مي گيرد) مي توان گفت که مديران شرکت نفت عملکرد رضايت بخشي در زمينه کارآفريني داشته اند.