مقاله بررسي اثر آسپيرين بر ميزان خونريزي به هنگام پروب کردن در بيماران مبتلا به ژنژيويت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آسپيرين بر ميزان خونريزي به هنگام پروب کردن در بيماران مبتلا به ژنژيويت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنژيويت
مقاله آسپيرين
مقاله نمايه پريودونتال
مقاله خونريزي به هنگام پروبينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايوبيان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: افسر ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: خونريزي به هنگام پروبينگ (Bleeding on Probing (BOP)) براي تشخيص و غربال گري بيماري هاي پريودنتال، ارزيابي نتايج درمان و تعيين پيشرفت بيماري مورد استفاده قرار مي گيرد. وجود خونريزي در هنگام پروب کردن دال بر التهاب لثه و وجود نداشتن آن نشانه سلامتي بافت هاي پريودنتال است. آسپيرين به عنوان عامل اثر گذار در افزايش ميزان BOP مطرح شده است، که مي تواند سبب تشخيص باليني نادرست گردد.
هدف: هدف از اين بررسي تعيين اثر آسپيرين بر ميزان BOP در بيماران مبتلا به ژنژيويت بود.
مواد و روش: اين پژوهش به روش بررسي باليني تجربي دو سوکور و متقاطع انجام گرفت. شمار ۵۰ نفر از دانشجويان و مراجعه کنندگان به واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي که BOP مساوي يا بالاي ۲۰ درصد داشتند انتخاب شدند. در روز اول ميزان BOP همه بيماران اندازه گيري و ثبت گرديد. بيماران به دو گروه مورد و شاهد تقسيم شدند. کپسول هاي داراي آسپيرين ۱۰۰ ميلي گرم و پلاسبو با کدهاي B و A کدگذاري گرديدند و به صورت تصادفي براي مصرف روزانه يک کپسول به مدت ۷ روز به دو گروه داده شد. در روزهاي ۷ و ۱۴ دوباره BOP بيماران اندازه گيري و ثبت گرديد. در روز ۱۴، گونه کپسول هاي مصرفي ميان دو گروه مورد و شاهد جا به جا و دوباره در ۷ و ۱۴ روز بعد BOP در بيماران اندازه گيري و ثبت شد. اندازه گيري ها با استفاده از روش آماري نشانه دار ويلکاسيون مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: ميزان BOP در گروه شاهد و مورد در روز اول به ترتيب ۴۹±۱۷ و ۴۷±۱۵ درصد (P=0.3)، در روز هفتم به ترتيب ۴۹±۱۸ و ۵۰±۲۱ درصد (P=0.7) و در روز چهاردهم در دو گروه به ترتيب ۴۶±۱۹ و ۴۹±۱۷ درصد گزارش شد (P=0.9). در هيچ يک از زمان هاي مورد بررسي اختلاف آماري معناداري ميان گروه شاهد و مورد از لحاظ ميزان BOP وجود نداشت. همچنين در هيچ يک از گروه هاي شاهد و مورد، اختلاف معنادار ميان روزهاي هفتم و چهاردهم از لحاظ ميزان BOP مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: مصرف آسپيرين با دوز پايين ۱۰۰ ميلي گرم به مدت ۷ روز در افرادي که ژنژيويت دارند، در مقايسه با پلاسبو، تاثيري در افزايش BOP در بيماران مبتلا به ژنژيويت ندارد.