مقاله بررسي اثر آلوپورينول در کاهش پروتئينوري در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۲۷۱ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آلوپورينول در کاهش پروتئينوري در بيماران مبتلا به نفروپاتي ديابتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفروپاتي ديابتي
مقاله اسيد اوريک
مقاله آلوپورينول
مقاله پروتئينوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني علي
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صيرفيان پور شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خيري سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نفروپاتي ديابتي شايع ترين علت نارسايي انتهايي کليه (ESRD) است. در ايجاد نفروپاتي ديابتي علاوه بر عواملي چون آنژيوتانسين II، سيتوکين ها و فاکتورهاي رشد عروقي (VEGF)، اسيد اوريک نيز ممکن است نقش داشته باشد. بنابراين، عوامل کاهش دهنده اسيد اوريک سرم ممکن است در درمان نفروپاتي ديابتي موثر باشد.
روش ها: در يک مطالعه مورد-شاهد و دوسوکور، ۴۰ بيمار مبتلا به ديابت تيپ دو و نفروپاتي به دو گروه ۲۰ تايي تقسيم شدند. به شرط آن که حداقل ۵۰۰ mg پروتئين در ادرار ۲۴ ساعته داشته باشند و کراتينين سرم آنان کمتر از ۳ mg.dl باشد. در بيماران گروه مورد، روزانه ۱۰۰ mg آلوپورينول و گروه شاهد دارونما تجويز شد. در هر دو گروه، داروهاي ضد فشار خون بالا و داروهاي محافظت کننده کليه (مهار کننده هاي آنزيم مبدل آنژيوتانسين و مهار کننده هاي گيرنده آنژيوتانسين) با دوز قبل ادامه يافت و در طول مطالعه تغيير نکرد.
يافته ها: در هر گروه، ۹ مرد و ۱۱ زن وجود داشت. تفاوت قابل توجهي بين سن، شاخص توده بدني (BMI)، مدت ديابت، فشارخون سيستوليک و دياستوليک، FBS، BUN، Cr، K سرم و حجم ادرار بيماران ۲ گروه وجود نداشت (P<0.05). پروتئين ادرار ۲۴ ساعته در گروه مورد در ابنداي مطالعه ۱۰۴۷±۱۷۵۶ و پس از چهار ماه ۷۶۷±۱۰۱۱ بود و اسيد اوريک سرم در ابتداي مطالعه ۲۱٫۱±۹۱٫۵ و پس از ۴ ماه ۷۹٫۰ ± ۳٫۵ بود که به طور قابل ملاحظه اي نسبت به گروه شاهد کمتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: آلوپورينول با دوز پايين (mg 100 روزانه) باعث کاهش پروتئينوري بيماران پس از ۴ ماه مصرف شد که احتمال مي رود با مکانيسم کاهش اسيد اوريک سرم بوده است. بنابراين آلوپورينول ممکن است به عنوان يک درمان کمکي، ارزان و کم عارضه در بيماران با نفروپاتي ديابتي مفيد باشد.