مقاله بررسي اثر آموزش بر رفتار زنان خانوار در زمينه مصرف روغن ها و چربي ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آموزش بر رفتار زنان خانوار در زمينه مصرف روغن ها و چربي ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن ها
مقاله چربي ها
مقاله مداخله
مقاله وضعيت مصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي بتول
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايراجيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبيان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صيادجو سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: قضوي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: كمال شهين
جناب آقای / سرکار خانم: كلاهدوز ماشااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعه رفتار خانوارها در زمينه مصرف روغن ها و چربي ها، در پيش بيني وضعيت سلامت جامعه از جايگاه مهمي برخوردار است. هدف اين مطالعه بررسي اثر اموزش بر رفتار زنان خانوارهاي تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني تدين و فاميلي شهر سمنان در زمينه مصرف روغن ها و چربي ها بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخله اي از نوع قبل و بعد، به ترتيب قبل و بعد از مداخله ۲۵۳ و ۲۵۵ خانوار با روش تصادفي خوشه اي انتخاب و اطلاعات با استفاده از پرسش نامه جمع اوري گرديد. فعاليت هاي مربوط به مداخله شامل سخنراني، نصب تراکت، توزيع پمفلت و چاپ مطالب اموزشي در روزنامه محلي بوده است.
يافته ها: روغن جامد نباتي اولويت اول روغن مصرفي اکثريت خانوارها به ترتيب قبل و بعد از مداخله براي پخت غذاهاي غير سرخ کردني، ۵۶٫۴ درصد و ۳۶٫۸ درصد و براي غذاهاي سرخ کردني ۶۰٫۸ درصد و ۳۲٫۷ درصد، بوده است. بعد از آموزش، استفاده از روغن مايع معمولي و نيز روغن مخصوص سرخ کردني براي تهيه غذاهاي غير سرخ کردني و سرخ کردني افزايش نشان داده است(p<0.001) . بعد از مداخله، درصد خانوارهايي که هنگام تميز کردن گوشت، چربي مرئي آنرا هميشه حذف نموده از ۵۲ درصد به ۶۲٫۵ درصد افزايش پيدا کرد(p<0.01) . بعلاوه، بعد از مداخله بردرصد افراد معتقد به مضر بودن روغن جامد نباتي افزوده شده است(p<0.028) .
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که مداخله آموزشي مي تواند در افزايش دانش و اصلاح رفتار خانوارها در زمينه مصرف روغن ها و چربي ها موثر واقع شود. لذا اجرا و استمرار اين برنامه ها بايد مورد توجه سيستم بهداشتي باشد.