مقاله بررسي اثر آموزش زندگي خانوادگي در کاهش تنيدگي والديني مادران داراي کودکان بيش فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۸۲ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آموزش زندگي خانوادگي در کاهش تنيدگي والديني مادران داراي کودکان بيش فعال
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش زندگي خانوادگي (F. L. E)
مقاله تنيدگي والديني
مقاله ADHD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشكبيدحقيقي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: تبريزي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي اثر برنامه آموزش زندگي خانوادگي F. L. E در کاهش تنيدگي والديني مادران داراي کودک ADHD مي باشد. F. L. E به عنوان متغير مستقل و تنيدگي والديني (PSI) به عنوان متغير وابسته در طرح پژوهش آزمايشي پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل حاضر در نظر گرفته شده اند. ۸۰ نفر از مادران داراي کودک ۴-۶ ساله مبتلا به ADHD خانه دار، ۳۰-۴۰ ساله، حداقل داراي تحصيلات در سطح ديپلم و داراي ۱ يا ۲ فرزند بصورت تصادفي در دو گروه کنترل و آزمايشي گمارده شدند. کليه کودکان از دارو استفاده مي کردند. کليه مادران شاخص تنيدگي والديني PSI (ابزار تحقيق) را تکميل نمودند. نتايج به کمک فرمول t استيودنت براي مقايسه دو گروه مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان افزايش مهارت هاي مادران داراي کودکان مبتلا به ADHD از طريق محتواي برنامه باعث تغيير نگرش مادران در خصوص سازش پذيري، فزون طلبي، خلق، بي توجهي و فزون کنشي، پذيرندگي و تقويت گري کودک شده است. گرچه برنامه آموزش زندگي خانوادگي نتوانسته باعث کاهش احساس افسردگي مادر بعنوان بخشي از منبع زاينده تنيدگي والديني شود اما توانسته است احساس هاي مادران داراي کودکان ADHD را در زمينه احساس هاي منفي صلاحيت، محدوديت نقش، انزواي اجتماعي، روابط با همسر، دلبستگي و سلامت کاهش دهد.