مقاله بررسي اثر آگونيست ها و آنتاگونيست هاي گيرنده هاي آلفا ۱ و آلفا ۲ آدرنرژيک در ناحيه هيپوکامپ پشتي بر روي يادگيري وابسته به وضعيت کانابينوئيدها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آگونيست ها و آنتاگونيست هاي گيرنده هاي آلفا ۱ و آلفا ۲ آدرنرژيک در ناحيه هيپوکامپ پشتي بر روي يادگيري وابسته به وضعيت کانابينوئيدها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانابينوئيدها
مقاله گيرنده هاي آلفا آدرنرژيک
مقاله هيپوکامپ پشتي
مقاله حافظه اجتناب مهاري
مقاله يادگيري وابسته به وضعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشفق اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كانابينوئيدها دسته اي از ترکيبات مقلد حالات رواني مي باشند که اثرات متنوعي را در گونه هاي مختلف ايجاد مي نمايند. در اين مطالعه نقش گيرنده هاي آلفا ۱ و آلفا ۲ آدرنرژيک هيپوکامپ پشتي بر روي فراموشي القا شده با کانابينوئيدها و يادگيري وابسته به وضعيت القا شده با کانابينوئيدها مورد بررسي قرار گرفته است. بعد از کانول گذاري دو طرفه در ناحيه CA1 هيپوکامپ پشتي، در دستگاه يادگيري اجتنابي مدلstep-down  آموزش ديدند و ۲۴ ساعت بعد از آموزش تاخير در پايين آمدن از سکو اندازه گيري شد. تزريق پس از آموزش آگونيست گيرنده کانابينوئيدي،WIN55,212-2  (0.25 ,0.5 µg/rat) به ناحيه CA1 باعث القا فراموشي مي شود. فراموشي ايجاد شده با تزريق بعد از آموزش WIN55,212-2  (0.5 µg/rat)با تزريق همان مقدار WIN55,212-2 قبل از آزمون برمي گردد. تزريق قبل از آزمون فنيل افرين تاثيري بر روي حافظه ندارد، اما کلونيدين مي تواند باعث بهبود حافظه تخريب شده با WIN55,212-2 شود. بعلاوه تزريق فنيل افرين يا کلونيدنين به همراه دوز غير موثر WIN55,212-2 به صورت سينرژيک باعث اصلاح فراموشي القا شده با WIN55,212-2 مي شود. از طرف ديگر تزريق قبل از آزمون پرازوسين يا يوهمبين به ناحيهCA1  2 دقيقه قبل ازWIN55,212-2 ، جلوي پيشرفت حافظه با  WIN55,212-2روز آزمون را مي گيرد. اين مشاهدات نشان مي دهد که گيرنده هاي آلفا آدرنرژيک ناحيه CA1 هيپوکامپ نقش مهمي در فراموشي القا شده با کانابينوئيدها و يادگيري وابسته به وضعيت کانابينوئيدها دارند.