مقاله بررسي اثر اسانس گياه آويشن شيرازي بر روي ميزان رشد سالمونلا تيفي موريوم در سوپ جو تجارتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر اسانس گياه آويشن شيرازي بر روي ميزان رشد سالمونلا تيفي موريوم در سوپ جو تجارتي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله آويشن شيرازي
مقاله سالمونلا تيفي موريوم
مقاله سوپ جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: ميثاقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جباري خامنه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريم گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي صالحي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با وجود پيشرفت هاي صورت گرفته در بهداشت کشتارگاه و تکنيک هاي توليد مواد غذايي، ايمني مواد غذايي يک موضوع مهم بهداشت عمومي محسوب مي شود. از طرف ديگر سازمان بهداشت جهاني اخيرا براي کاهش وقوع بيماري هاي قلبي – عروقي، کاهش مصرف نمک در سطح جهاني را مطرح نمودند. در صورتي که ميزان نمک در غذاهاي فرآيند شده کاهش يابد براي سالم نگهداشتن مواد غذايي احتمالا به افزودني هاي ديگري نياز خواهد بود. اسانس هاي گياهي احتمالا يکي از افزودني هاي طبيعي است که مي توان به عنوان افزودني هاي ضد باکتري استفاده کرد.
هدف: بررسي اثر ضد باکتريايي اسانس گياه آويشن شيرازي بر روي رشد سالمونلاتيفي موريوم در سوپ جو تجارتي بود.
روش بررسي: ابتدا اسانس اين گياه با دستگاه GC/MS تجزيه و اجزاي شيميايي عمده آن شناسايي شد. فعاليت ضد باکتريايي اسانس بر روي رشد باكتري سالمونلاتيفي موريوم در سوپ جو تجارتي متاثر از غلظت هاي مختلف (صفر، ۰٫۰۰۵، ۰٫۰۱۵ و ۰٫۰۳ در صد) آويشن شيرازي در دو درجه حرارت ۸ و ۲۵ درجه سانتي گراد در مدت ۲۱ روز بررسي شد.
نتايج: فعاليت ضد باکتريايي اسانس آويشن شيرازي بر روي ميزان رشد سالمونلا تيفي موريوم معني دار (P<0.001) و ضريب همبستگي غلظت اسانس با لگاريتم تعداد باکتري مورد مطالعه برابر با -۰٫۴۰۲ بود.
نتيجه گيري: اسانس گياه آويشن شيرازي احتمالا قادر است به عنوان يک نگهدارنده مناسب عليه بعضي باکتري هاي پاتوژن غذايي در برخي از مواد غذايي مورد استفاده قرار گيرد.