مقاله بررسي اثر استرس دمايي در بروز علايم ناشي از باکتري آيروموناس هيدروفيلا در ماهي Capoeta damascina درشرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر استرس دمايي در بروز علايم ناشي از باکتري آيروموناس هيدروفيلا در ماهي Capoeta damascina درشرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس دمايي
مقاله آيروموناس هيدروفيلا
مقاله Capoeta damascina

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه گوهرريزي لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي تحقيقات انجام شده در سالهاي ۸۳-۱۳۸۲ تعدادي ماهي Capoeta damascina راکه از ماهيان بومي استان کرمان مي باشد از رودخانه بافت صيد و داخل چند آکواريوم با تراکم يکسان در آزمايشگاه قرار گرفت. آکواريوم ها را به ترتيب در رنجهاي حرارتي زير ۱۰، ۱۰ تا ۲۰، ۲۰ تا ۳۰ و بالاتر از ۳۰ درجه سانتي گراد تنظيم و ماهيان به صورت تصادفي داخل آب قرار داده شد. (يکي از آکواريوم ها در شرايط مناسب دمايي، تراکم ۱۵ قطعه و اکسيژن مناسب قرار گرفت). پس از گذشت ۸-۵ روز در تعدادي از ماهيان نشانه هايي بصورت خونريزيهاي وسيع نامنظم در سطح بدن و بين باله ها، خوردگي باله ها، حرکات غير عادي، آب آوردگي شکم (ascites) مشاهده گرديد. در کالبد گشايي اعضاي داخلي نيز تجمع خون و مناطق خونريزي در سطح صفاق ديده شد. نتايج حاصله نشان داد که ۸۰% ماهياني که در درجه حرارت استرس ۲۰-۳۰ درجه سانتي گراد و بالاتر نگهداري شدند بصورت حاد بيمار و از بافت کليه، باله هاي شناي آنها باکتري آيروموناس هيدروفيلا بصورت خالص جدا سازي گرديد، درصد ابتلا در بين ماهياني که به اين باکتري آلوده شدند به ۱۰۰% نيز رسيد. در اين حالت عامل بيماريزا از بافت و دستگاه گوارش تمام ماهيان جدا سازي گرديد. ماهيان موجود در دامنه حرارتي ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتي گراد حدود ۴۰% آلوده شدند، اما ماهياني که در دامنه حرارتي زير ۱۰ قرار داشتند حدودا ۱% دچار آلودگي شدند. از آکواريومي که در شرايط نرمال ذکر شده قرار داشت باکتري آيروموناس ايزوله نگرديد. ماهيان جوانتر و با وزن کمتر بيشتر مبتلا شده و حساس تر بودند.