مقاله بررسي اثر اسيد سيتريك و پروبيوتيك بر ميكروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر اسيد سيتريك و پروبيوتيك بر ميكروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميكروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل
مقاله اسيد سيتريک
مقاله پروبيوتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لك ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: قيصري عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي درمان بيماري هاي زنبور عسل از آنتي بيوتيك ها استفاده مي شود. استفاده از آنتي بيوتيكها ميكروارگانيسم هاي مفيد را از بين برده و تعادل ميكروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل را بر هم مي زند. مشكل ديگر در استفاده از آنتي بيوتيك ها در توليد محصولات غذايي، ايجاد باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك است.
براي حل اين مشكل سازمان هاي متعددي استفاده از آنتي بيوتيك ها را در توليدات محصولات غذايي محدود كرده و از افزودني هاي مجاز براي اين امر استفاده مي كنند. از ميان آنها مي توان به پروبيوتيك ها و اسيد سيتريك اشاره كرد كه هم خاصيت ضد باكتريايي دارند و هم در تغذيه زنبور عسل استفاده مي شوند.
پروبيوتيك ها ميكروارگانيسم هاي زنده اي هستند كه وقتي توسط ميزبان مصرف مي شوند در سلامتي ميزبان داراي اثرات مفيدي از طريق برقراري تعادل در ميكروفلور روده اي مي باشد. پروبيوتيك شامل لاكتو باسيلوس ها، بيفيدوباكتر ها و مخمر ها هستند.
هدف از اين مطالعه بررسي كاربرد مخمر ساكارومايسس سرويزيه به عنوان يك ارگانيسم پروبيوتيكي و اسيد سيتريك به عنوان اسيدي كننده دستگاه گوارش براي محدوديت در رشد باكتري هاي بيماريزاي دستگاه گوارش مي باشد.
در اين تحقيق باکتري هاي موجود در دستگاه گوارش زنبور عسل جداسازي و شناسايي شدند، سپس تاثير اسيد سيتريک و پروبيوتيك بر اين باکتري ها، مورد بررسي قرار گرفت.
مشاهده شد كه اسيد سيتريک بر روي باکتري هاي جدا شده از دستگاه گوارش زنبور عسل موثر بوده و ميزان MIC براي هر يک از باکتري ها به دست آمد و مخمر ساكارومايسس سرويزيه در باعث كاهش تعداد باكتري هاي موجود در دستگاه گوارش زنبور عسل مي شود.