مقاله بررسي اثر اصطكاك بر تعريض و برآمدگي جانبي در نورد تخت به روش المان محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر اصطكاك بر تعريض و برآمدگي جانبي در نورد تخت به روش المان محدود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نورد
مقاله اصطكاك
مقاله تعريض
مقاله برآمدگي
مقاله فورجينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فضيله امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با شبيه سازي سه بعدي نورد تخت در نرم افزار ABAQUS، اثرات اصطكاك بر پخش عرضي و برآمدگي در سطوح مورد بررسي قرار گرفته است. براي تخمين اين مقادير، فرايند نورد به وسيله فورجينگ هاي پي در پي تخمين زده شده و افزايش طول يا تعريض متوسط از محاسبات قبلي مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج به دست آمده بصورت نمودارهايي ارايه شده که نشان مي دهد با افزايش اصطکاک، تعريض و برآمدگي جانبي ورق در نورد تخت افزايش مي يابد. نتايج ت‍ئوري مدل سازگاري خوبي را با مقادير تجربي پ‍‍‍ژ‍وهشگران نشان مي دهد. همچنين نتايج حاصل از اثر نسبت هاي مختلف عرض و ضخامت بر طول ناپايدار در نورد ورق مورد بررسي قرار گرفته است.