مقاله بررسي اثر افزودني ها و شرايط محيطي بر لعاب احيايي مس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر افزودني ها و شرايط محيطي بر لعاب احيايي مس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لعاب احيايي مس
مقاله احيا با مواد سوختني
مقاله لعاب احياي كنترلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نايب پاشايي نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: بي آزارمركيه مهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي اميرمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سرپولكي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، اثر عوامل مختلف بر لعاب هاي احيايي مس مانند شرايط احيا (غيرکنترلي با سوزاندن چوب و کنترلي با گازهاي H2 و CO) وميزان افزودني ها (اکسيدهاي روي و کبالت) مورد بررسي قرار گرفت. با تغيير مقادير و نسبت هاي مس – کبالت – روي در لعاب، به دليل تشکيل ترکيبات فلزي مختلفي مانند آلياژ برنج، مس و روي و هم چنين ترکيبات غيراستوکيومتري اکسيد مس و روي، مناطق رنگي مختلفي روي سطح لعاب تشکيل شد. ريخت شناسي، ريزساختار و ترکيب اين مناطق به وسيله ميکروسکوپ الکتروني پويشي(SEM)  بررسي شد. مناطق رنگي سطح لعاب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد بررسي قرار گرفت. نتايج ميكروسكوپ الكتروني پويشي نشان مي دهد که با افزودن ۱۴% اکسيد روي به ترکيب لعاب پايه، آلياژ برنج تشکيل شده است. رنگ زرد مشاهده شده در نمونه آلياژي ۱۴% اکسيد روي و جلوه قوس قزحي نمونه هاي حاوي اکسيد کبالت با نتايج SEM/EDS مطابقت داشت. گرچه در احياي غيرکنترلي، احيا عميق تري نسبت به نمونه هاي حاصل از احياي کنترلي مشاهده مي شود، با اين حال به دليل يکنواختي و طولاني بودن مدت احيا در شرايط کنترل شده، لايه فلزي يکنواخت تري تشکيل شده است.