مقاله بررسي اثر افزودن باز و الکتروليت در رنگرزي نايلون ۶٫۶ با رنگزاي راکتيو منوکلروتري آزين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر افزودن باز و الکتروليت در رنگرزي نايلون ۶٫۶ با رنگزاي راکتيو منوکلروتري آزين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگزاي راكتيو
مقاله درصد تثبيت رنگزا
مقاله نايلون ۶٫۶
مقاله الکتروليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني گرگاني آتشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به پايين بودن درصد رمق کشي و تثبيت رنگزاهاي راکتيو آنيوني تجاري در رنگرزي نايلون ۶٫۶، در اين پژوهش افزودن باز و الکتروليت به صورت جداگانه و با هدف بهينه سازي رنگرزي مورد ارزيابي قرارگرفت. از آنجايي که طبق تحقيقات قبلي، رنگزاي Procion Rubine XL+ نسبت به ساير رنگزاهاي راکتيو آنيوني تجاري داراي ضعيف ترين خصوصيات رنگرزي بود، در مطالعه حاضر از آن به عنوان رنگزاي مورد مطالعه استفاده شد و رنگرزي با دو روش متفاوت بر روي نايلون انجام گرديد. در روش اول، پس از رمق کشي رنگزا در pH=4 کربنات سديم به عنوان باز به حمام رنگرزي اضافه شد و در روش دوم، الکتروليت به همراه رنگزا در pH=4 به حمام رنگرزي اضافه گرديد و خصوصيات رنگرزي هر کدام به صورت جداگانه بررسي شد. در اين بررسي مشخص شد که افزودن باز يا الکتروليت به حمام رنگرزي اثر بهينه سازي در خصوصيات رنگرزي را ندارد.