مقاله بررسي اثر اكترئوتايد در درمان پانكراتيت حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر اكترئوتايد در درمان پانكراتيت حاد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پانكراتيت حاد
مقاله اوكترئوتايد
مقاله سندوستاتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي زاده عبدالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: الهي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پانكراتيت حاد مي تواند از يك درد شكمي خفيف تا بيماري شديد منجر به مرگ باشد. علاوه بر درمان هاي طبي، تلاش هاي زيادي به منظور سركوب ترشح پانكراس و كنترل علايم بيماري و پيش گيري از عوارض آن صورت گرفته و داروهاي مختلفي تحت بررسي قرار گرفته اند. يكي از اين داروها اكترئوتايد است كه نتايج حاصله دربارة آن يكسان نبوده است.
روش بررسي: اين کارآزمايي باليني در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز از اسفند ۱۳۸۰تا شهريور ۱۳۸۳ بر روي ۲۵ بيمار مبتلا به پانكراتيت حاد صورت گرفته است. در بيماران بستري در بيمارستان امام خميني (ره) (۱۹ بيمار) گروه A از اكترئوتايد با دوز ۰٫۰۵ ميلي گرم هر ۱۲ ساعت زير جلدي و در بيماران بستري در بيمارستان گلستان (۶ بيمار) گروه B فقط درمان هاي عمومي رايج به كار رفت. هر دو گروه به مدت حداقل ۶ ماه پيگيري شدند. سير بيماري، نتيجه درماني، عوارض و مرگ و مير دو گروه مقايسه شدند.
يافته ها: گروه A كه طبق معيارهاي رانسون به طور متوسط از شدت بيماري بيشتري برخوردار بودند، علي رغم درمان با اكترئوتايد در سير بيماري تفاوتي ملاحظه نگرديد و متوسط زمان بهبودي، قطع تب و رفع لكوسيتوز بيشتري داشتند، در حاليكه ميزان بروز عوارض برابر يا كمتر از گروه B داشتند (P>0.05).
نتيجه گيري: با توجه به شديدتر بودن بيماري در گروه A مي توان نتيجه گيري كرد كه اكترئوتايد در حالي كه در سير بيماري اثر قابل توجه و معناداري نداشته (P>0.05) است، اما در كاهش ميزان بروز عوارض، عود و مرگ و مير اثر نسبي داشته است.