مقاله بررسي اثر ان – استيل – سيستئين در کاهش ويسکوزيته مايع مني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ان – استيل – سيستئين در کاهش ويسکوزيته مايع مني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويسکوزيته
مقاله مني
مقاله ان – استيل – سيستئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فروغيان فريده
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك علي
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ويسکوزيته بالاي مايع مني از جمله علل منجر به ناباروري ناشي از عوامل مردانه محسوب مي گردد که با فعاليت سيستم هاي اکسيداتيو سلولي در ارتباط است و لذا استفاده از درمان هايي با خاصيت آنتي اکسيدان ممکن است در بهبود آن موثر باشد. در اين مطالعه اثربخشي ان- استيل- سيستئين در کاهش ويسکوزيته مايع مني بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي مداخله اي، از بين مردان مراجعه کننده به درمانگاه اورولوژي بيمارستان اميرالمومنين بين سالهاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷، ۲۰۰ بيمار دچار ويسکوزيته بالاي مني تحت درمان با ان- استيل- سيستئين خوراکي با دوز ۵۰۰ ميلي گرم دو بار در روز  به مدت يک ماه قرار گرفتند. بلافاصله بعد از درمان و ۱۰ روز بعد از اتمام آن آناليز اسپرم تکرار گرديد.
يافته ها: بعد از درمان، ويسکوزيته  124بيمار (۶۲ درصد) طبيعي گزارش شد، در ۶۰ نفر (۳۰ درصد) هم چنان بالا بود و در ۱۶ نفر (۸ درصد) نيز پايين بود. تعداد اسپرم ها، تحرک اسپرم و مورفولوژي اسپرم نيز بعد از درمان بهبودي قابل توجهي پيدا نمودند (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به اثربخشي ۷۰ درصدي ان- استيل- سيستئين و عدم وجود عارضه در افراد مورد مطالعه، اين درمان مي تواند با توجه به شرايط بيمار و نظر پزشک درمان کننده مورد استفاده قرار گيرد.