مقاله بررسي اثر ايندول بوتيريک اسيد (IBA) و نفتالين استيک اسيد (NAA) بر ريشه زايي قلمه هاي درختچه زينتي كامليا (.Camellia Japonica L ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ايندول بوتيريک اسيد (IBA) و نفتالين استيک اسيد (NAA) بر ريشه زايي قلمه هاي درختچه زينتي كامليا (.Camellia Japonica L )
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کامليا
مقاله ريشه زايي
مقاله ايندول بوتيريک اسيد
مقاله نفتالين استيک اسيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم آبادي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت حور شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاملياي زينتي درختچه اي كند رشد و هميشه سبز است كه به خاطر گل هاي زيباي آن پرورش داده مي شود. اين گياه براي کاشت در فضاي سبز و گل بريدني مورد استفاده قرار مي گيرد. راحت ترين و ارزان ترين روش تكثير اين گياه از طريق قلمه است ولي قلمه هاي اين گياه به راحتي ريشه دار نشده و نياز به تيمار هاي خاصي از جمله استفاده از اكسين دارند. بدين منظور اين آزمايش در قالب فاكتوريل بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با دو فاكتور (چهار سطح تنظيم کننده رشد IBA و چهار سطح تنظيم کننده رشد NAA) در سه تكرار انجام و صفاتي از قبيل درصد ريشه زايي، درصد ماده خشك ريشه، طول ريشه، طول بلندترين ريشه و تعداد ريشه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج به دست آمده اختلاف معني دار تيمارهاي آزمايشي را در سطح احتمال يک درصد نشان داد. از بين تيمار ها بهترين تيمار كه منجر به توليد تعداد ريشه هاي مطلوب شد، تيمار ۴۰۰۰ ميلي گرم در ليتر IBA و تيماري كه بزرگترين ريشه ها را توليد كرده بود تيمار۴۰۰۰ ميلي گرم در ليتر IBA +2000 ميلي گرم در ليتر NAA بود. از بين مقادير IBA ، تيمار ۴۰۰۰ ميلي گرم در ليتر بيشترين درصد ريشه زايي را به همراه داشت، حال آن كه اثر دو جانبه ۲۰۰۰ ميلي گرم در ليتر IBA + 2000 ميلي گرم در ليتر NAA مؤثرترين تيمار بوده است.