مقاله بررسي اثر بازبودن تجاري بر متغيرهاي کلان در اقتصاد ايران (۱۳۸۶-۱۳۴۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بازبودن تجاري بر متغيرهاي کلان در اقتصاد ايران (۱۳۸۶-۱۳۴۰)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازبودن تجاري
مقاله رشد اقتصادي
مقاله تورم
مقاله رشد اشتغال
مقاله الگوي VAR
مقاله واکنش ضربه اي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلاملوييان كريم
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي سروستاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به بررسي تاثير بازبودن تجاري بر متغيرهاي کلان اقتصادي از جمله رشد اقتصادي، تورم و رشد اشتغال در دوره ۱۳۸۶-۱۳۴۰ در ايران مي پردازيم. به بيان ديگر، در اين پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستيم؛ آيا افزايش درجه بازبودن تجاري باعث افزايش رشد اقتصادي مي شود؟ دوم، آيا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم مي شود؟ و در نهايت اينکه آيا افزايش درجه بازبودن تجاري باعث زيادشدن رشد اشتغال در کشور مي شود؟ براي پاسخ به اين پرسش ها از تحليل واکنش ضربه اي بر اساس روش خودتوضيح برداري (VAR) استفاده شده است. نتايج حاصل از توابع واکنش ضربه اي نشان مي دهد كه در كوتاه مدت افزايش درجه بازبودن تجاري رشد اقتصادي را افزايش داده و تورم را کاهش مي دهد. اما تاثير اين افزايش در کوتاه مدت بر روي رشد اشتغال منفي است. همچنين، نتايج نشان مي دهد که در بلندمدت تغيير ناگهاني به اندازه يک انحراف معيار در متغير بازبودن تجاري تاثيري بر سه متغير ياد شده ندارد.