مقاله بررسي اثر بخشي آموزش تلقيح استرس (SIT) در كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر زرند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۴۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي آموزش تلقيح استرس (SIT) در كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر زرند
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدامجد
جناب آقای / سرکار خانم: زهراكار كيانوش
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر بررسي اثر بخشي آموزش تلقيح استرس در كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر زرند مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزاني مي باشند كه در سال تحصيلي ۸۷ – ۸۶ مشغول تحصيل بودند. از اين جامعه ۲۴ نفر كه نمره آنها در آزمون سنجش اضطراب امتحان ساراسون بالاتر از نقطه برش (۱۲ به بالا) بوده به عنوان نمونه انتخاب گرديدند كه به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. آموزش تلقيح استرس (sit) در ۱۰ جلسه به اجرا درآمد و هر دو گروه ۲ بار (پيش آزمون – پس آزمون) مورد آزمون و ارزيابي اضطراب امتحان قرار گرفتند. در تحقيق حاضر شش فرضيه مطرح بود كه عبارتند از:
-۱ آموزش تلقيح استرس به صورت گروهي بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه موثر است.
-۲ آموزش تلقيح استرس به صورت گروهي بر كاهش ترس و نگراني از امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه موثر است.
-۳ آموزش تلقيح استرس به صورت گروهي بر كاهش تشويش و هيجان پذيري از امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه موثر است.
-۴ آموزش تلقيح استرس به گروهي بر كاهش نگراني از شكست و ناكامي از امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه موثر است.
-۵ آموزش تلقيح استرس به گروهي بر افزايش اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه موثر است.
-۶ آموزش تلقيح استرس به گروهي بر كاهش نگراني از سرنوشت آينده دانش آموزان دختر مقطع متوسطه موثر است.
بعد از جمع آوري داده ها و اطلاعات و به منظور تحليل داده ها از اختلاف نمره هاي به دست آمده به وسيله كم كردن نمره هاي پيش آزمون هر آزموني از نمره هاي پس آزمون او و سپس محاسبه ميانگين نمره ها براي هر دو گروه و سرانجام مقايسه ميانگين هاي محاسبه شده به وسيله آزمون t مستقل مورد بررسي قرار گرفت.