مقاله بررسي اثر برخورد افشانه روغن با سمبه متحرك در مقدار قطرات موجود در گازهاي نشتي با استفاده از روش موتور گرداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات موتور از صفحه ۳۸ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر برخورد افشانه روغن با سمبه متحرك در مقدار قطرات موجود در گازهاي نشتي با استفاده از روش موتور گرداني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افشانه روغن
مقاله تهيه محفظه لنگ
مقاله قطرات روغن
مقاله صافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احترام محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بصيرت تبريزي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرسليم سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي تجربي تاثير افشانه روغن خنك كن سمبه در ميزان قطرات روغن آلاينده در گازهاي نشتي موجود در محفظه لنگ مي پردازد. با توجه به اينكه گازهاي موجود در محفظه لنگ به موتور باز گردانده مي شود، همواره مقداري ميزاني روغن نيز همراه با آن وارد موتور شده و سبب توليد آلايندگي مي شود. براي انجام آزمون از موتور ملي در حالت موتور گرداني استفاده شده است. دما و فشار روغن و آب توسط تلمبه خارجي پايش مي شود. نتايج نشان دهنده افزايش قطرات روغن در دبي ثابت افشانه خنك كن با افزايش سرعت دوراني موتور است. در عين حال با افزايش سرعت موتور قطرات ريزتر نيز مي شوند. در اين پژوهش ميزان قطرات روغن موجود در گازهاي محفظه لنگ كه توسط افشانه توليد شده، در ۴۰۰۰ ددد حداقل ۰٫۲۵ گرم بر ساعت است كه از لحاظ معيارهاي آلايندگي جديد مانند اروپا ۵ مهم است و بايد در طراحي موتور هاي جديد در نظر گرفته شود. براي اندازه گيري قطرات از صافي هاي از جنس الياف شيشه با ضريب عبور مختلف و روش وزني با دقت ۰٫۰۰۱ گرم استفاده شده است. همچنين تاثير ترتيب قرار گيري اين صافي ها براي تخمين قطر قطرات نيز بررسي شده است.