مقاله بررسي اثر برخي از ضايعات صنايع تبديلي کشاورزي و مکمل هاي غذايي بر پاره اي خصوصيات رشد قارچ خوراکي صدفي Pleurotus florida که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۸۸ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر برخي از ضايعات صنايع تبديلي کشاورزي و مکمل هاي غذايي بر پاره اي خصوصيات رشد قارچ خوراکي صدفي Pleurotus florida
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ خوراکي صدفي
مقاله سوبسترا
مقاله مکمل غذايي
مقاله عملکرد
مقاله کارايي بيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پورسعيد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي زند عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بهداد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت قارچ هاي خوراکي صدفي راه حلي مناسب براي تبديل ضايعات حاصل از صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي به يک ماده غذايي با ارزش است. در اين مطالعه برخي از مواد مانند تراشه (چيپس) چوب، غوزه پنبه، تفاله فشنگي چغندرقند و ليف نخل به عنوان سوبسترا و چند نوع ماده افزودني از جمله سبوس گندم، سبوس برنج، پودر کنجاله سويا و تفاله هويج به عنوان مکمل غذايي براي کشت قارچ خوراکي صدفي P.florida  استفاده گرديد. کمترين طول دوره رشد قارچ خوراکي روي سوبستراي ليف نخل غني شده با مکمل غذايي پودر کنجاله سويا با ۳۳/۲۷ روز، بيشترين تعداد اندام باردهي روي سوبستراي غوزه پنبه غني شده با سبوس گندم با ۴۶ عدد، بيشترين ميانگين وزن اندام باردهي روي سوبستراي تفاله فشنگي چغندر قند غني شده با مخلوط پودر کنجاله سويا با سبوس برنج به وزن ۵/۳۴ گرم بدست آمد و همچنين بيشترين عملکرد محصول و کارايي بيولوژيکي قارچ خوراکي روي سوبستراي تفاله فشنگي چغندرقند غني شده با سبوس برنج به ترتيب با ۷/۶۸۰ گرم و ۱/۱۳۶ درصد بود.