مقاله بررسي اثر بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته (MAP) بر ماندگاري و حفظ خصوصيات كيفي انگور ’رقم شاهرودي‘ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته (MAP) بر ماندگاري و حفظ خصوصيات كيفي انگور ’رقم شاهرودي‘
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انبار سرد
مقاله كيفيت
مقاله بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته
مقاله پوسيدگي خاكستري
مقاله انگور (.Vitis vinifera L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: مسيب زاده عزيزه
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهستاني اردكاني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انگور رقم شاهرودي به مدت ۴۵ روز تحت شرايط بسته بندي در اتمسفر تعديل يافته با چهار تركيب گازي شامل هواي عادي (GC1)، %۵O2+(GC2) 10%CO2، %۱۵ O2+(GC3)%10CO2 و(GC4)%10CO2 +%60 O2  و دو نوع پوشش پلي مريك شامل پلي پروپيلن (PP) و پلي اتيلن (PE) در دماي ۱oC و رطوبت نسبي ۸۰-۹۰% انبار شد. نمونه برداري هر ۱۵ روز يكبار انجام شد و ويژگي هاي كيفي پس از ۲۴ ساعت قرارگيري در دماي اتاق اندازه گيري شدند. نتايج به دست آمده نشان داد كه استفاده از GC4 ضمن كنترل موثر بيماري پوسيدگي خاكستري، بالاترين L و  C، پايين ترين شاخص قهوه اي شدن حبه ها و آبكشيدگي دم خوشه و بهترين شاخص طعم حبه را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر مقايسه دو پوشش مورد استفاده نشان داد كه در شرايط ياد شده خوشه هاي بسته بندي شده با PP آلودگي كمتر و مزه بهتري داشتند.