مقاله بررسي اثر بهبوددهندگي گونه پالونيا تومنتوزا در ساخت تخته خرده چوب از اكاليپتوس کاملدولنسيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بهبوددهندگي گونه پالونيا تومنتوزا در ساخت تخته خرده چوب از اكاليپتوس کاملدولنسيس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكاليپتوس كاملدولنسيس
مقاله پالونيا تومنتوزا
مقاله تخته خرده چوب
مقاله مقاومت خمشي
مقاله چسبندگي دروني
مقاله واکشيدگي ضخامتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا تقي
جناب آقای / سرکار خانم: دوست حسيني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي امكان کاربرد اكاليپتوس كاملدولنسيس (Eucalyptus cameldulensis) در صنعت تخته خرده چوب مورد بررسي قرار گرفته است. تخته هاي آزموني از مخلوط اكاليپتوس و پالونيا(Paulownia tomentosa)  ساخته شدند. عوامل متغير اين تحقيق شامل درصد اختلاط پالونيا (حرف P) و اکاليپتوس (حرف E) در ۴ سطح (E100 و P0)، ( E80و P20)،(E60 و P40) و (E40 و P60)، ميزان چسب کاربردي در دو سطح (۸ و ۱۱ درصد)، ميزان کاربرد سخت کننده در دو سطح (۱ و ۲ درصد) و زمان پرس در دو سطح (۷ و ۱۰) دقيقه بودند. ديگر عوامل ساخت براي همه تخته ها ثابت در نظر گرفته شد. پس از ساخت تخته ها ويژگي هاي مقاومتي و کيفي آنها شامل مقاومت خمشي، چسبندگي دروني و واكشيدگي ضخامتي طبق استانداردDIN68763  اندازه گيري شد. نتايج مربوط به مقاومت خمشي و چسبندگي دروني نشان داد كه افزايش پالونيا به اكاليپتوس در تركيب در بيشتر موارد باعث افزايش مقاومت خمشي و چسبندگي دروني و كاهش واكشيدگي ضخامتي شده است كه علت آن افزايش ميزان فشردگي كيك خرده چوب و كاهش اثر منفي اكاليپتوس در مخلوط مي باشد. از طرفي در همه موارد با افزايش زمان پرس و ميزان کاربرد چسب، مقاومت خمشي و چسبندگي دروني افزايش و واکشيدگي ضخامتي كاهش داشته است. نتايج اين تحقيق نشان داد كه تخته هاي ساخته شده با کاربرد دو درصد ماده سخت کننده (هاردنر) در مقايسه با تخته هاي ساخته شده با کاربرد يك درصد از نظر چسبندگي دروني و واكشيدگي ضخامتي برتري دارند.