مقاله بررسي اثر بي ثباتي رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بي ثباتي رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي ثباتي رابطه مبادله
مقاله رشد اقتصادي
مقاله الگوي قارچ
مقاله الگوي ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كازروني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سجودي سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران، وابستگي شديد به درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات نفت مي باشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قيمت جهاني نفت، اين وابستگي منجر به بي ثباتي رابطه مبادله كشور شده است. هدف اصلي اين مطالعه، بررسي اثر بي ثباتي رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران طي دوره ۱۳۴۶تا ۱۳۸۵ مي باشد. در همين راستا، ابتدا با استفاده از الگوي قارچ ميزان نوسانات رابطه مبادله كشور طي سال هاي ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۵، محاسبه و سپس اثر اين نوسانات بر رشد توليد ناخالص داخلي در قالب الگوي خود توضيحي با وقفه هاي گسترده (ARDL) مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه بي ثباتي رابطه مبادله در بلندمدت تاثير منفي و معني دار بر رشد اقتصادي ايران دارد.