مقاله بررسي اثر بي حسي موضعي بوپيواکايين در تسکين درد بعد از عمل سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸۰ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بي حسي موضعي بوپيواکايين در تسکين درد بعد از عمل سزارين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيحس کننده موضعي
مقاله بوپيواکايين
مقاله سزارين
مقاله درد پس از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لالويي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني زاده نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: ناصراسلامي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از شايع ترين علل وحشت بيماران از جراحي، درد بعد از عمل مي باشد. بطور معمول جهت تسکين درد بيماران داروي ضددرد از گروه مخدرها و يا از گروه داروهاي ضدالتهابي غيراستروييدي استفاده مي شود. با توجه به اثرات جانبي هر دو گروه، اين مطالعه به منظور بررسي اثر بي حس کننده موضعي بويپواکايين در تسکين درد بعد از عمل سزارين انجام شده است.
روش بررسي: اين بررسي از نوع کارآزمايي باليني تصادفي بود، که بر روي ۱۰۰ زن حامله اي که جهت سزارين به بيمارستان مرکز آموزشي درماني نجميه تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. اين افراد بطور تصادفي به دو گروه مورد (۵۰ نفر) و شاهد (۵۰ نفر) تقسيم شدند، براي گروه مورد بوپيواکايين ۵/۰% به ميزان ۱۰ سي سي در محل برش جراحي (زير جلد) در پايان عمل سزارين تزريق شد. شدت درد در ساعت هاي اول، دوم، چهارم، ششم، نهم و دوازدهم بعد از عمل با استفاده از آزمون (Visual Analogue Scaling) VAS ارزيابي شد. همچنين ميزان مصرف مسکن (آمپول پتدين) در دو گروه مطالعه و شاهد مورد مقايسه قرار گرفت. يافته هاي بدست آمده از پژوهش توسط آزمون هاي آماري کولموگراف، اسميرنوف، t مستقل و من ويتني تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين مصرف مسکن در گروه مورد ۲۵٫۶۳±۱۶ mg و در گروه شاهد ۳۵٫۰۵±۱۳٫۶ mg بود (P<0.05). در ساعت هاي چهارم، ششم و نهم و ميانگين شدت درد در گروه مورد کمتراز گروه شاهد بود (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به اطلاعات بدست آمده از اين پژوهش و با توجه به اين که در بخش هاي زنان امکان استفاده بيشتر از مسکن هاي قوي (مخدر) وجود ندارد، اين روش مي تواند جايگزيني، بهتر و عملي تر بود و آرامش و تسکين درد بيمار را در ساعات بعد از عمل تامين نمايد.