مقاله بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد سيلويي هيبريدهاي مختلف ذرت درشرايط آب و هوايي استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد سيلويي هيبريدهاي مختلف ذرت درشرايط آب و هوايي استان يزد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله ذرت سيلويي
مقاله عملکرد
مقاله پروتئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محمودآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان هراتي حكيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد علوفه سيلويي هيبريدهاي ذرت آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده (اسپليت پلات) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در بهار سال ۱۳۸۸ در شهرستان خاتم اجرا گرديد. فاکتور اصلي تاريخ کاشت در چهار سطح شامل (بيستم خرداد، سي و يکم خرداد، دهم تير و بيستم تير) و فاکتور فرعي هيبريدهاي ذرت در شش سطح شامل (دابل کراس ۳۷۰، سينگل کراس ۴۰۰، سينگل کراس ۵۰۰، سينگل کراس۶۴۷، سينگل کراس ۷۰۰ و سينگل کراس ۷۰۴) بود. هر واحد آزمايشي شامل چهار خط کاشت به فاصله ۷۵ سانتي متر و به طول ۸ متر بود. کاشت در تاريخ هاي پيش بيني شده انجام و قبل از برداشت علوفه سيلويي، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ بالاي بلال و تعدادکل برگ بوته اندازه گيري و پس از حذف اثرات حاشيه نسبت به برداشت علوفه سيلويي اقدام و يک نمونه از علوفه سيلويي هر واحد آزمايشي جهت تعيين پروتئين به آزمايشگاه منتقل گرديد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که اثر تاريخ کاشت بر صفات ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد علوفه سيلويي و درصد پروتئين معني دار بود و هيبريدهاي ذرت نيز از نظر صفات مورد بررسي داراي اختلاف معني دار مي باشند. بيشترين علوفه سيلويي به مقدار ۱۲۱٫۵ تن در هکتار و درتاريخ کاشت بيستم تيرماه و از هيبريدسينگل کراس ۷۰۰ بدست آمد. ولي بيشترين درصد پروتئين به مقدار ۱۱٫۷۸ درصد مربوط به تاريخ کاشت سي و يکم خرداد و هيبريد سينگل کراس ۵۰۰ بود.به طور کلي با توجه به نتايج بدست آمده بهترين تيمار آزمايش هيبريد سينگل کراس ۷۰۰ در تاريخ کاشت بيستم تيرماه توصيه مي شود.