مقاله بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات زراعي ذرت سالادي رقم KSC403 su که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات زراعي ذرت سالادي رقم KSC403 su
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت سالادي
مقاله تاريخ کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد و بلال بدون پوشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري خراساني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي كلات سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي اثر تاريخ هاي مختلف کشت تابستانه و تراکم بوته بر برخي صفات مورفو – فيزيولوژيکي، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت سالادي رقم KSC403 su در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي در سال ۱۳۸۷ اجرا گرديد. در اين آزمايش تاريخ کاشت در سه سطح (۲۵ خرداد، ۱۳ تير و ۳ مرداد) به عنوان عامل اصلي و تراکم بوته در سه سطح (۶۵، ۸۵ و ۱۰۵ هزار بوته در هکتار) به عنوان عامل فرعي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که تاريخ هاي کاشت ازنظر صفات ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد برگ بالاي بلال، قطر ساقه، طول و قطر بلال، عملکرد بلال با پوشش و بدون پوشش، عملکرد بلال بدون پوشش استاندارد و غيراستاندارد، درصد بلال استاندارد و غيراستاندارد و عملکرد علوفه تر تفاوت معني داري با يکديگر داشتند. حداکثر عملکرد بلال با پوشش در تاريخ کاشت ۳ مرداد با ميانگين عملکرد ۱۳۲۴۰ کيلوگرم در هکتار بدست آمد. گرچه با تاخير در تاريخ کاشت به علت افزايش طول دوره رشد گياه و مناسب تر بودن شرايط آب و هوا (کاهش درجه حرارت و سرد شدن هوا) و مقارن شدن زمان گرده افشاني گياه با دماي مطلوب ميزان بلال برداشتي افزايش يافت ولي طول بلال کوتاه تر و قطر آن نيز افزايش يافت و از بازارپسندي آن، چه براي مصرف تازه خوري و چه به صورت استفاده در صنايع تبديلي براي توليد کنسرو، کاسته شد. بعلاوه تراکم هاي مختلف بوته نيز ميزان ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد بلال در بوته، عملکرد بلال بدون پوشش و بدون پوشش استاندارد و غيراستاندارد، عملکرد علوفه تر، شاخص برداشت بلال را تحت تاثير قرار دادند. حداکثر عملکرد بدون پوشش استاندارد در تراکم ۱۰۵ هزار بوته با ميانگين ۷۲۲ کيلوگرم در هکتار بدست آمد. اثر متقابل تاريخ کاشت × تراکم بوته فقط براي صفت درصد بلال استاندارد معني دار بود. بنابراين تاريخ کاشت ۲۵ خرداد و تراکم ۱۰۵ هزار بوته در هکتار براي توليد بيشترين و بهترين بلال استاندارد با قابليت مطلوب عرضه به بازار مناسب ترين تيمار تعيين شد.