مقاله بررسي اثر تجارت خارجي بر اشتغال و دستمزد نيروي کار بخش صنعت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۶۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تجارت خارجي بر اشتغال و دستمزد نيروي کار بخش صنعت در ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تجارت
مقاله دستمزد
مقاله نيروي انساني
مقاله بخش صنعت
مقاله شکاف دستمزد
مقاله ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي وفا محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزان سرنقي توحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقتصاد ايران در آستانه پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيازمند مطالعات گسترده درباره آثار الحاق به WTO بر اقتصاد کشور است. در اين راستا بازارکار به تبع آثاري که جهاني شدن بر بخشهاي توليدي اقتصاد بر جاي مي گذارد تحت تاثير قرار گرفته و ساختار آن از حيث ترکيب انواع نيروي کار و دستمزد کارگران و در نتيجه توزيع درآمد دستخوش تغييرات مي شود. در مقاله حاضر با استفاده از تحليلهاي آماري و روش خودتوضيح برداري با وقفه هاي گسترده (ARDL) آثار تجارت خارجي بر اشتغال و شکاف دستمزد مورد بررسي قرار گرفت. نتايج دلالت بر اين امر دارد که صادرات به افزايش اشتغال و کاهش شکاف دستمزد و واردات به از دست رفتن مشاغل انجاميده است. در مورد واردات در حاليکه اثر واردات کالاهاي سرمايه اي بر شکاف دستمزد منفي است، اثر واردات کالاهاي مصرفي بي معني است.