مقاله بررسي اثر تراكم و الگوي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد خيار و كرفس در كشت توام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تراكم و الگوي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد خيار و كرفس در كشت توام
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كرفس
مقاله خيار
مقاله نسبت برابري زمين (LER)
مقاله كشت توام
مقاله فاصله كشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرهاي متقابل خيار و كرفس در كشت توام و اثر فاصله و الگوي كشت بر روي عملكرد اين دو محصول، آزمايشي به مدت يك سال (۱۳۸۵) در مزرعه تحقيقاتي گروه علوم باغباني پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران با استفاده از طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي با پانزده تيمار و در سه تكرار انجام شد. در اين آزمايش خيار و كرفس در سه الگوي كشت توام، شامل كشت كرفس بين بوته هاي خيار، كرفس بين رديف هاي خيار و كرفس بين بوته ها و رديف هاي خيار در سه فاصله بوته مختلف (۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتي متر) كاشته شدند و نيز كشت خالص اين دو محصول در سه فاصله بوته ياد شده انجام شد. با محاسبه نسبت برابري زمين (LER) مشخص شد كه همه تيمارهاي كشت توام داراي LER بزرگ تر از يك هستند، بنابراين سودمندي كشت توام اين دو محصول مورد تاييد قرار گرفت. همچنين تيمار كشت توام خيار و كرفس بين رديف هاي خيار به فاصله بوته ۳۰ سانتي متر از نظر توليد بيشترين عملكرد خيار تيمار برتر آزمايش شناخته شد. در اين آزمايش براي خيار فاصله بوته ۲۰ سانتي متر و براي كرفس فاصله بوته ۳۰ سانتي متر بهترين تراكم از نظر توليد بيشترين عملكرد در كشت خالص بودند. طبق نتايج اين تحقيق، كشت توأم خيار و كرفس مي تواند توسط پرورش دهندگان سبزي مورد استفاده قرار گيرد.