مقاله بررسي اثر تراکم آتريپلکس لنتي فرميس بر ميزان ترسيب کربن و مقايسه آن با تراکم کشت آتريپلکس در پروژه بوته کاري در مرتع (مطالعه موردي اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تراکم آتريپلکس لنتي فرميس بر ميزان ترسيب کربن و مقايسه آن با تراکم کشت آتريپلکس در پروژه بوته کاري در مرتع (مطالعه موردي اصفهان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتريپلکس لنتي فرميس
مقاله ترسيب کربن
مقاله فاصله کاشت
مقاله بوته کاري در مرتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سيده خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: سندگل عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي كفاكي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با آغاز انقلاب صنعتي و رشد روز افزون تحولات بشري، نياز بشر به انرژي و مصرف انواع سوخت هاي فسيلي موجب افزايش گازهاي گلخانه اي مانند دي اکسيد کربن در جو شده است. بنابراين در پي دستيابي به روش هاي کاهش دي اکسيد کربن در جو، روش توسعه و گسترش پوشش گياهي بيش از ساير روش ها کاربرد دارد.
يکي از گونه هاي مناسب و غير بومي که در ايران براي بيابان زدايي و اصلاح مراتع استفاده مي شود، گياه آتريپلکس لنتي فرميس مي باشد. اين گياه به دليل داشتن بافت خشبي قابليت ترسيب کربن بيش تري را از راه فتوسنتز دارد و هدف اندازه گيري ميزان کربن ذخيره شده در اندام هوايي، ريشه و خاک بوده است، براي اين هدف تاثير تراکم کشت آتريپلکس در سه سطح ۲۵۰۰، ۶۲۵ و ۲۷۸ پايه در هکتار با ۴۵ تکرار در سطح، در مجموع ۱۳۵ نمونه از اندام هوايي و خاک و ۱۸ نمونه از ريشه مورد بررسي قرار گرفت و با روش متداول بوته کاري و نهال کاري در مرتع که همه۵۰۰  تا ۱۰۰۰ پايه در هکتار بسته به شرايط اقليمي، خاک، توپوگرافي و ميزان بارندگي متغير است با هم مقايسه شد. نتايج نشان داد که فواصل مختلف کاشت تاثيري بر ميزان کربن خاک در سطح ۵ درصد نداشته است. در مورد ذخيره کربن ريشه و اندام هوايي، بين فواصل مختلف کاشت در سطح پنج درصد اختلاف معني دار بود، بيش ترين آن مربوط به فاصله کاشت ۲×۲ متر بوده است.